Updated den 15 september 2015

Upprätta en trådlös Internetanslutning med inställningen [Anpassad]

Den här artikeln beskriver hur du ansluter ett PlayStation 3 till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) med inställningen [Anpassad].

 
 

Innan du börjar:

 • Kontrollera att du har valt rätt inställningar för den trådlösa åtkomstpunkten (oftast en router) och att strömsladden sitter i ordentligt. Om den är batteridriven kontrollerar du att batterierna inte har tagit slut.
 • Kontrollera att Ethernet-kabeln inte sitter i PlayStation 3-systemet. Om den gör det försöker PlayStation 3-systemet automatiskt ansluta till Internet via den trådbundna anslutningen.
 1. Öppna XMB-menyn och välj [Inställningar] > [Nätverksinställningar].
 1. Välj [Internet-anslutning] > [Aktiverad].
 1. Bläddra nedåt och välj [Inställningar för Internet-anslutning].
 2. Svara [Ja] på frågan om du vill avbryta PlayStation 3-systemets Internetanslutning.
 3. Välj [Anpassad] när du uppmanas att välja en [Inställningsmetod].
 4. Välj [Trådlös] när du uppmanas att välja en [Anslutningsmetod].
 5. Välj [Sök av] när du uppmanas att ange [WLAN-inställningar]. Obs! Om den trådlösa åtkomstpunkten har funktioner för AOSS väljer du alternativet [Automatisk].
 6. Välj din åtkomstpunkt på listan med SSID:n som visas.
 7. Bekräfta SSID:t genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 8. Välj säkerhetsinställningar för den trådlösa åtkomstpunkten bland de inställningar som visas.
 9. Ange säkerhetsnyckeln för den trådlösa åtkomstpunkten och bekräfta genom att trycka på START-knappen. Gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 10. Följande tre alternativ visas på skärmen:
 • [Automatisk] – Det här är inställningen [Enkla], där PlayStation 3-systemet tilldelas en IP-adress automatiskt. Metoden kan användas på de flesta trådlösa lokala nätverk (WLAN).
 • [Manuell] – Inställning avsedd för trådlösa nätverk som använder statiska IP-adresser.
 • [PPPoE] – Inställning avsedd för DSL-bredbandsanslutningar, som kräver användar-ID och lösenord (skiftlägeskänsligt).

Manuell anslutning: 

 • Välj [Manuell] och gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 • Ange den IP-adress du har fått av Internetleverantören eller av den som konfigurerade ditt trådlösa nätverk. Gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 • Ange eventuella proxyinställningar och var noga med att ange rätt uppgifter.

PPPoE-anslutning:

 • Välj [PPPoE] och gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 • Ange ditt användarnamn/användar-ID och lösenord för PPPoE, som du fått av Internetleverantören. Gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 • Ange eventuella DNS- och proxyinställningar och var noga med att ange rätt uppgifter.
 
 1. En lista med inställningar visas. Kontrollera att de stämmer och bekräfta genom att trycka på []-knappen.
 2. När du uppmanas att testa anslutningen bekräftar du genom att trycka på []-knappen.
 1. Ett meddelande visas på skärmen där det står om PlayStation 3-systemet kunde upprätta anslutningen eller inte.

Om du inte fick svar på din fråga kan du läsa mer om hur du upprättar en trådlös Internetanslutning med hjälp av inställningen [Enkla].

Har du problem? Läs mer om vad du kan göra om du inte lyckas ansluta till PlayStation 3 via trådlös/trådbunden anslutning.