Updated den 15 september 2015

Upprätta en trådbunden Internetanslutning på PlayStation 3 med inställningen [Anpassad]

Den här artikeln beskriver hur du ansluter ett PlayStation 3 till ett trådbundet nätverk med inställningen [Anpassad].

 
 

Innan du börjar:

 • Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till PlayStation 3-systemet.

 1. Öppna XMB-menyn och välj [  Inställningar] > [  Nätverksinställningar].

 1. Välj [Internet-anslutning] > [Aktiverad].
 2. Bläddra nedåt och välj [Inställningar för Internet-anslutning].
 1. Svara [Ja] på frågan om du vill avbryta PlayStation 3-systemets Internetanslutning.
 2. Välj [Anpassad] när du uppmanas att välja en [Inställningsmetod].
 3. Välj [Trådanslutning] när du uppmanas att välja [Anslutningsmetod].
 4. Välj ett [läge]:
  • Automatisk sökning – Grundläggande inställningar justeras automatiskt.
  • Manuella inställningar – Du anger dataöverföringshastighet och användningsmetod för Ethernet manuellt.
 5. Följande tre alternativ visas på skärmen:
  • [Automatisk] – Det här är inställningen [Enkla], där PlayStation 3-systemet tilldelas en IP-adress automatiskt. Metoden kan användas på de flesta trådlösa lokala nätverk (WLAN).
  • [Manuell] – Inställning avsedd för trådlösa nätverk som använder statiska IP-adresser.
  • [PPPoE] – Inställning avsedd för DSL-bredbandsanslutningar, som kräver användar-ID och lösenord (skiftlägeskänsligt).

Automatisk anslutning:

 • Välj [Automatisk] och gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 • Välj [Ställ in] och gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 • Ange DHCP-värdnamn.
 • Ange DNS-inställningar, MTU, proxyserver och UPNP-inställningar för nätverket.

Manuell anslutning:

 • Välj [Manuell] och gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 • Ange den IP-adress du har fått av Internetleverantören eller av den som konfigurerade ditt trådlösa nätverk. Gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 • Ange eventuella proxyinställningar och var noga med att ange rätt uppgifter. PPPoE-anslutning:
 • Välj [PPPoE] och gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 • Ange ditt användarnamn/användar-ID och lösenord för PPPoE, som du fått av Internetleverantören. Gå vidare genom att trycka på [HÖGER]-knappen.
 • Ange eventuella DNS- och proxyinställningar och var noga med att ange rätt uppgifter.

 1. En lista med inställningar visas. Kontrollera att de stämmer och bekräfta genom att trycka på knappen.
 2. När du uppmanas att testa anslutningen bekräftar du genom att trycka på [X]-knappen.
 1. Ett meddelande visas på skärmen där det står om PlayStation 3-systemet kunde upprätta anslutningen eller inte.

Om du inte fick svar på din fråga kan du läsa mer om hur du upprättar en trådanslutning till Internet med hjälp av inställningen [Enkla].

Har du problem? Läs mer om vad du kan göra om du inte lyckas ansluta till PlayStation 3™ via trådlös/trådbunden anslutning.