Updated den 17 augusti 2015

Jag kan inte koppla upp PlayStation 3 via en trådlös anslutning/trådanslutning

Om du inte kan ansluta ditt PlayStation 3-system till Internet via en trådanslutning eller en trådlös anslutning kan du följa stegen i den här artikeln och se om det löser några av dina problem.

 
 
 • Slå av och sedan på strömmen för din nätverksutrustning. Stäng av alla enheter (inklusive PlayStation 3-systemet) och koppla bort dem från strömkällan. Vänta i några minuter innan du slår på dem igen så att nätverksinställningarna i dem uppdateras.
 • Kontrollera att din Internetuppkoppling fungerar. Om problem uppstår med din Internetuppkoppling kontaktar du din Internetleverantör.
 • Kom ihåg att det inte går att ansluta PlayStation 3-systemet till Internet via USB-kontakterna. PlayStation 3-systemet har inga funktioner för trådlösa USB-nätverksenheter.
 • Innan du använder en 802.11n-router med ett PlayStation 3-system måste routern ställas in i blandat läge, med funktioner för trådlösa 802.11b- eller 802.11g-signaler.
 • PlayStation 3-systemet kan inte anslutas till Internet via uppringd anslutning. Du kan bara använda bredbandsanslutning till Internet.

Testa att göra följande om du använder en trådanslutning:

 • Kontrollera att modemet använder Ethernet-anslutning och inte USB-anslutning. 
  • I vissa fall kan du behöva återställa PlayStation 3-systemets standardinställningar innan du upprättar en nätverksanslutning.
 • Kontrollera att all nätverksutrustning är rätt konfigurerad och att alla sladdar fungerar (om du är osäker kan du testa med andra sladdar).
 • Kontrollera att nätverksutrustningens fasta programvara och alla drivrutiner fungerar och är uppdaterade.
 • Testa om den trådlösa kopplingspunkten (vanligtvis en router eller en hubb) fungerar genom att ansluta PlayStation 3-systemet direkt till modemet.
 • Om problemet kvarstår kontrollerar du om det går att ansluta andra enheter till nätverket. Om inte kan problemet bero på din Internetanslutning. Kontakta din Internetleverantör för mer information.

Testa att göra följande om du använder en trådlös anslutning:

 • Anslutningen till mediaservern kan störa PlayStation 3-systemets Internetanslutning. Du kan avaktivera den genom att öppna XMB-menyn och välja [Inställningar] > [Nätverksinställningar] > [Mediaserveranslutning] > [Avaktivera].
 • Kontrollera att all nätverksutrustning är rätt konfigurerad och har funktioner för de trådlösa protokollen 802.11b eller 802.11g.
 • Om det trådlösa nätverket är säkert kontrollerar du att WEP- eller WPA-säkerhetsnyckeln har angetts korrekt.
 • Kontrollera att nätverksutrustningens fasta programvara och alla drivrutiner fungerar och är uppdaterade.
 • Om ditt trådlösa nätverk använder ett MAC-filter kontrollerar du att PlayStation 3-systemets MAC-adress har angetts korrekt i MAC-filtertabellen som en godkänd enhet.
 • Om problemet kvarstår kontrollerar du att andra enheter kan ansluta till nätverket. Om inte kan problemet bero på din Internetanslutning. Kontakta din Internetleverantör för mer information. 

Om du har problem med att konfigurera din anslutning kan du lära dig hur du konfigurerar en trådlös anslutning med inställningarna [Enkla] eller [Anpassad], eller hur du konfigurerar en trådanslutning med inställningarna [Enkla] eller [Anpassad].