Updated den 2 februari 2018

Det går inte att ansluta till internet på PlayStation 3

Om du får problem med nätverksanslutningen på PlayStation 3-systemet följer du dessa felsökningssteg för att koppla upp dig.

Innan du påbörjar felsökningen bör du kontrollera status för PlayStation Networks tjänster genom att gå in på PSN-statussidan från en ansluten enhet. 

 
 

Testa nätverket

 • Testa ditt hemmanätverk genom att ansluta till internet med en annan enhet. Om du inte kan ansluta från den enheten heller ska du kontakta din internetleverantör för mer hjälp.
 • Koppla bort alla nätverksenheter, inklusive PS3-systemet. Vänta ett par minuter innan du slår på dem igen – på så sätt uppdateras nätverksinställningarna. 
 • Läs i routerns användarhandbok. För att kunna anslutas till ett PS3-system måste routern använda protokollen 802.11b eller 802.11g. Om du använder en 802.11n-router ska den ställas i blandat läge.

För fler felsökningssteg, välj vilken anslutningsmetod du använder nedan:

 • Jag använder trådlös anslutning

  • Kontrollera nätverksanslutningen från en annan trådlös enhet. Om anslutningsproblemen gäller även andra enheter kan det vara ett problem med nätverket. Kontakta din internetleverantör för mer information. 
  • Kontrollera att all nätverksutrustning kan användas med 802.11b- eller 802.11g-protokoll. 
  • Om det trådlösa nätverket skyddas med ett WEP- eller WPA-lösenord kan du dubbelkolla att det har angetts rätt.
  • Anslutningen till mediaservern kan störa PS3-systemets internetanslutning. Avaktivera den genom att öppna XMB-menyn och välja [Inställningar] > [Nätverksinställningar] > [Mediaserveranslutning] > [Avaktivera] innan du försöker ansluta till PSN. 
  • Kontrollera att nätverksutrustningens fasta programvara och alla drivrutiner fungerar och är uppdaterade. Gå in på tillverkarens webbplats för anvisningar om hur du uppdaterar routerinställningarna. 
  • Om du använder MAC-filter* i det trådlösa nätverket ska du kontrollera att PS3-systemets MAC-adress har angetts korrekt som godkänd enhet i MAC-filtertabellen. Du hittar PS3-systemets MAC-adress via [Inställningar] > [Systeminställningar] – där visas MAC-adressen som första objekt på skärmen. 

  *Om du är osäker på om nätverket är MAC-filtrerat kan du be din nätverksadministratör om hjälp.

 • Jag använder trådanslutning

  • Se till att routern använder Ethernetanslutning. PS3-system är inte kompatibla med USB-anslutningar. 
  • Kontrollera om det går att ansluta till nätverket med en annan enhet via Ethernetkabel och en annan port. Om det inte går kan problemet bero på din internetanslutning. Kontakta din internetleverantör för mer information. 
  • Kontrollera att nätverksutrustningens fasta programvara och alla drivrutiner fungerar och är uppdaterade. Gå in på tillverkarens webbplats för anvisningar om hur du uppdaterar routerinställningarna. 
  • Om problemet bara uppstår på PS3-systemet kan det vara nödvändigt att återställa standardinställningarna innan du försöker konfigurera nätverksanslutningen.