Updated den 11 mars 2019

Så ställer du in föräldrakontroller och köpgränser på PS4

Lär dig att konfigurera föräldrakontrollerna och begränsa användningen av program och funktioner på ditt PlayStation 4-system.

 
 

Föräldrakontroller och köpgränser fungerar tillsammans med inställningarna för familjehantering och speltid som extra säkerhet för unga spelare på både PS4 och PlayStation Network.

Inställningarna påverkar ett barns konto och fungerar på alla enheter.

De påverkar till exempel:

 • om barnet kan kontakta andra PSN-användare
 • om barnet kan visa och dela användargenererat innehåll
 • köpgränser på PlayStation Store.
   

De här inställningarna kan anpassas för enskilda barnkonton på PS4-systemet, oavsett om barnet har ett konto eller inte.

Du kan till exempel ställa in:

 • åldersgränser för spel, Blu-ray och DVD
 • användning av PlayStation VR-headsetet
 • åtkomst till webbläsaren.
   

De här inställningarna gäller alla lokala användare på PS4-systemet oavsett ålder och familjemedlemsstatus, och oavsett om de har ett konto eller inte.

De gäller till exempel när du vill:

 • blockera skapande av nya användare och gästinloggning
 • ändra säkerhetskoder
 • ställa in föräldrakontroller som gäller för nya användare och gäster.*

*Du kan tillfälligt inaktivera dessa restriktioner från den här menyn.
 

Så här ställer du in en köpgräns per månad

 1. Gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller/Familjehantering] > [Familjehantering]. 
 2. Välj den användare du vill ställa in köpgränsen för och välj sedan [Program/enheter/nätverksfunktioner] under Föräldrakontroller.
 3. Välj Månatlig köpgräns och tryck sedan på .

Så här begränsar du åtkomsten till nätverksfunktioner

 1. Gå till  [Inställningar] > [Föräldrakontroller/Familjehantering] > [Familjehantering]. Du kan behöva ange lösenordet för kontot.
 2. Välj den användare du vill ange begränsningar för och välj sedan [Program/enheter/nätverksfunktioner] under Föräldrakontroller.
 3. Under ”Nätverksfunktioner” kan du välja om du vill tillåta att ett barn kommunicerar med andra spelare på PSN eller visar innehåll som skapats av andra spelare.

Så här ställer du in åldersnivåer för spel och Blu-ray Disc- och DVD-filmer

 1. Följ stegen nedan för att ställa in åldersnivåer för spel. Innan du börjar behöver du känna till lämplig föräldrakontrollnivå för barnet.
 2. Gå till  [Inställningar] > [Föräldrakontroller/Familjehantering] > [Familjehantering]. Du kan behöva ange lösenordet för kontot. 
 3. Välj den användare du vill ställa in åldern för och välj sedan [Program/enheter/nätverksfunktioner] och välj det innehåll du vill begränsa.

Så här inaktiverar du användning av webbläsare och PlayStation VR

Du kan välja om du vill tillåta att barn använder PlayStation VR-headsetet eller webbläsare. Tänk på att VR-headsetet inte ska användas av barn som är yngre än 12 år.

 1. Gå till  [Inställningar] > [Föräldrakontroller/Familjehantering] > [Familjehantering] på PS4-systemet. Du kan behöva ange lösenordet för kontot på nytt.
 2. Välj den användare du vill ange begränsningar för och välj [Program/enheter/nätverksfunktioner].
 3. Bläddra ned till avsnittet ”Användning av PlayStation VR” eller ”Användning av Webbläsare” och välj ”Tillåtet” eller ”Inte tillåtet”.

Så här förhindrar du att barn ändrar föräldrakontroller

Följ stegen nedan för att skydda dina inställningar för föräldrakontroller och förhindra att barn försöker åsidosätta eller ändra inställningarna utan familjehanterarens tillåtelse.

 • 1

  Inaktivera skapande av nya användare och gästinloggning

  Genom att stänga av möjligheten att skapa nya lokala användare eller logga in på PS4-systemet som gäst kan du förhindra att barn försöker kringgå föräldrakontrollerna och åldersgränserna.

  1. Logga in som familjehanterare på PS4-systemet och gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller/Familjehantering] > [Systembegränsningar för PS4]. Du måste ange säkerhetskoden för systembegränsning*. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000 (eller på DS4-handkontrollen).
  2. Välj [Skapa ny användare och gästinloggning] och välj ”Inte tillåtet”.
  3. För att förhindra att andra användare får åtkomst till föräldrakontroller bör du sedan välja [Ändra säkerhetskod för systembegränsning] och ändra den till en fyrsiffrig kod som är lätt att komma ihåg.
  4. När du är klar sparas ändringarna automatiskt.

  * Obs! Säkerhetskoden för systembegränsning är inte samma kod som användarens inloggningskod.

 • 2

  Ange en inloggningskod

  Genom att ställa in en inloggningskod kan du se till att endast den person som kan koden kan logga in som familjehanterarens lokala användare på PS4-systemet. Inloggningskoden är inte samma kod som säkerhetskoden för systembegränsning.

  1. Gå till [Inställningar] > [Inloggningsinställningar] > [Hantering av säkerhetskod för inloggning] på PS4-systemet.
  2. Ange en fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på DS4-handkontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.
  3. Ange den fyrsiffriga koden en andra gång för att bekräfta.
  4. När koden är inställd kan du när som helst ändra eller ta bort den på samma ställe.
 • 3

  Ställa in säkerhetskod för systembegränsning

  Med säkerhetskoden för systembegränsning kan du förhindra att barn ändrar inställningarna för föräldrakontroller på PS4-systemet, t.ex. åldersgränser och föräldrakontroller. Endast familjehanteraren och föräldrar/vårdnadshavare i familjen bör känna till säkerhetskoden.

  1. Gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller/Familjehantering] > [Systembegränsningar för PS4] på PS4-systemet.
  2. Ange befintlig säkerhetskod för systembegränsning. Har du inte ställt in någon tidigare är standardkoden 0000 (eller på DS4-handkontrollen).
  3. Välj [Ändra säkerhetskod för systembegränsning].
  4. Ange en ny fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på DS4-handkontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.
  5. Ange säkerhetskoden en andra gång för att bekräfta.
  6. När koden är inställd kan du när som helst ändra den på samma ställe.

Så här prenumererar du på och aktiverar webbfiltret

Du kan köpa en prenumeration som förnyas automatiskt på webbfiltreringsprogrammet Trend Micro Kids Safety för ditt PS4-system. Du kan då se till att barnen inte ser olämpligt eller skadligt material via webbläsaren. Du kan också registrera dig för en prenumeration som förnyas automatiskt på Trend Micro Web Security, så får du hjälp att undvika phishing och falska webbplatser.

Registrera dig så här:

 1. Gå till [PlayStation Store] på PS4-systemet och sök efter ”Trend Micro”.
 2. Välj den prenumeration du vill registrera dig för och fortsätt till kassan.* Om du vill ha både Kids Safety och Web Security kan du registrera dig för en kombinerad prenumeration genom att välja ”Trend Micro for PlayStation 4”. Du kan också prova utan kostnad.

Aktivera så här:

 1. Gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller/Familjehantering] > [Systembegränsningar för PS4] > [Webbfilter] på PS4-systemet och tryck på X-knappen på [Inställningar för ”Trend Micro for PlayStation 4”].
 2. Ange säkerhetskoden för systembegränsning. Har du inte ställt in den ännu är standardkoden 0000 (eller på DS4-handkontrollen).
 3. Tryck på (X-knappen) för att markera det filter du vill aktivera och tryck på (cirkelknappen) för att avsluta.
 4. Webbfiltrering är nu aktiverat.

* Obs! Vi aktiverar i regel automatisk överföring av pengar till plånboken när du registrerar dig för en prenumeration (klicka här om du vill veta hur du kontrollerar att den är aktiverad). Om det inte finns tillräckligt med pengar i plånboken debiteras det kreditkort eller bankkort som är kopplat till ditt konto att för att fylla på plånboken när prenumerationen ska förnyas.