Updated den 24 juli 2020

Förhindra att barn ändrar föräldrakontrollerna på PlayStation®4

Läs om hur du förhindrar att barn ändrar föräldrakontrollerna på PS4.

Ställa in säkerhetskod för PS4-systembegränsning

Med säkerhetskoden för systembegränsning förhindras ditt barn från att ändra inställningarna för föräldrakontroller på PS4-systemet, t.ex. åldersgränser och föräldrakontroller. Välj en säkerhetskod som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till. Dela den endast med familjemedlemmar som du utser till målsmän, eftersom den ger tillgång att ändra eller ta bort alla kontroller. 

 1. Gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller/Familjehantering] > [Systembegränsningar för PS4] på PS4-systemet.
 2. Ange befintlig säkerhetskod för systembegränsning. Har du inte ställt in någon tidigare är standardkoden 0000 (eller på kontrollen).
 3. Välj [Ändra säkerhetskod för systembegränsning].
 4. Ange en ny fyrsiffrig kod med motsvarande knappar på kontrollen. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.
 5. Ange säkerhetskoden en andra gång för att bekräfta.
 6. När koden är inställd kan du när som helst ändra den på samma ställe.
 
 

Ange en säkerhetskod för inloggning på PS4

Ange en säkerhetskod för inloggning för att förhindra andra användare från att logga in på familjehanterarens konto. Genom att ställa in en inloggningskod kan du se till att endast den person som kan koden kan logga in som familjehanterarens lokala användare på PS4-systemet. 

 1. Gå till [Inställningar] > [Inloggningsinställningar] > [Hantering av säkerhetskod för inloggning] på PS4-systemet.
 2. Ange en fyrsiffrig säkerhetskod. Välj något som är lätt att komma ihåg och som bara du känner till.

 3. Ange den fyrsiffriga koden en andra gång för att bekräfta.

 4. När koden är inställd kan du när som helst ändra eller ta bort den på samma ställe.

Be alla som har ett konto på ditt Playstation-system att ställa in en säkerhetskod för inloggning. Annars kan barnfamiljemedlemmar logga in på vuxnas eller äldre barns konton och komma undan de kontroller du har ställt in för dem.

Inaktivera skapande av nya användare och gästinloggning på PS4

Förhindra att barn skapar ett nytt konto utan begränsningar, istället för att använda det du skapade åt dem, genom att inaktivera skapande av ny användare och alternativet att logga in på PS4 som gäst. 

 1. Logga in som familjehanterare på PS4-systemet och gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller/Familjehantering] > [Systembegränsningar för PS4].
 2. Välj [Skapa ny användare och gästinloggning] och välj ”Inte tillåtet”.
 3. När du är klar sparas ändringarna automatiskt.