Updated den 21 oktober 2015

Föräldrakontroller på PlayStation Vita

Lär dig konfigurera föräldrakontroller och begränsa användningen av program och funktioner på ditt PlayStation Vita-system.

 
 

Vad har föräldrakontrollerna på PlayStation Vita-systemet för funktion?

Om barn använder PlayStation Vita-systemet kan föräldrar eller vårdnadshavare begränsa åtkomsten till och möjligheten att spela olämpligt material. Du kan anpassa de här begränsningarna genom att välja önskat alternativ på inställningsmenyn.

Vilka typer av material går det att begränsa åtkomsten till?

Åtkomsten till följande funktioner kan begränsas på PlayStation Vita-systemet:

  • Spela spel
  • Speltid
  • Videouppspelning
  • PlayStation Store
  • Platsdata
  • Webbläsare

Hur konfigurerar jag föräldrakontrollerna och på vilket sätt motsvarar nivåerna mitt barns ålder?

Först behöver du känna till vilka nivåer för föräldrakontroll som ungefär motsvarar barnets ålder.

Spelarens ålder Under 3 år 3–6 år 7–11 år 12–15 år 16–17 år 18 år och över
PS Vita-inställning för föräldrakontroll 1 2 3 5 7 9
Högsta lämpliga åldersklassificering för spel  

Om ditt barn är 12 år gammalt ska du alltså välja nivå 5 enligt nedanstående steg.  Det betyder att barnet då bara kan spela spel som passar för personer som är 12 år eller yngre.

Nivåerna för föräldrakontroller gäller även på liknande sätt för filmer.

Spelarens ålder Under 3 år 3–6 år 7–11 år 12–15 år 16–17 år 18 år och över
PS Vita-inställning för föräldrakontroll 1 2 3 5 7 9
Högsta lämpliga åldersklassificering för film  

Läs mer om åldersgränser och föräldrakontroller.

Om du är osäker på vilken nivå du ska använda för att begränsa eller tillåta ett barns möjlighet att spela en viss produkt kan du hålla ned fingret på hemskärmen och trycka på applikationsikonen. Då visas begränsningsnivån i fältet Föräldrakontroll.

Om en applikation eller något material kan användas med PlayStation Vita-systemets föräldrakontroll kommer nivån för föräldrakontroller att visas i fältet [Föräldrakontroll].

Hur begränsar jag åtkomsten till spel och videomaterial?

På PlayStation Vita-systemets hemskärm går du till [Föräldrakontroll] > [Spel] > och anpassar reglaget till önskad begränsningsnivå. Standardnivån är 9, vilket motsvarar en åldersgräns på 18 år. Ändra den så att den passar för åldern på det yngsta barnet i hushållet. Se tabellerna ovan.

Hur begränsar jag Speltid?

På PlayStation Vita-systemets hemskärm går du till [Föräldrakontroll] > [Speltid] > Ange hur lång tid barnet får spela per dag.

Hur begränsar jag åtkomsten till PlayStation Store?

På PlayStation Vita-systemets hemskärm går du till [Föräldrakontroll] > [Funktioner] > [PlayStation Store] och väljer Blockerade om du vill hindra användningen av PlayStation Store.

Hur begränsar jag användningen av Platsdata?

Den här inställningen reglerar hur platsdata får användas. Om vissa applikationer (t.ex near och Kartor) behöver platsdata går de inte att använda om platsdata begränsats.

På PlayStation Vita-systemets hemskärm går du till [Föräldrakontroll] > [Funktioner] > [Platsdata] och väljer Blockerade om du vill stänga av användningen av platsdata i alla applikationer.

Hur begränsar jag användningen av webbläsaren?

Du kan begränsa åtkomsten till webbläsaren så att barn inte kan få åtkomst till Internet via PlayStation Vita. Det förhindrar inte att vissa program som använder Internet startas.

På PlayStation Vita-systemets hemskärm går du till [Föräldrakontroll] > [Funktioner] > [Webbläsare] och väljer Blockerade om du vill hindra användningen av webbläsaren på PlayStation Vita.

Hur ändrar jag eller återställer en säkerhetskod jag har glömt?

Om du vill ändra din säkerhetskod måste du först kunna ange den befintliga säkerhetskoden.

  1. På PlayStation Vita-systemets hemskärm går du till [Föräldrakontroll] > [Ändra säkerhetskoden].
  2. Om du har glömt din säkerhetskod måste du återställa PlayStation Vita-systemet.
  3. Återställ PlayStation Vita genom att gå till [Inställningar] > [Formatera] > [Återställ det här systemet].

 

Om dina barn kopplar upp sig på nätet med PlayStation Vita-systemet, t.ex. för att spela online med andra spelare, kan du även begränsa vilka funktioner barnen kan använda och hur de kan interagera med andra spelare genom att skapa ett underkonto och ställa in lämpliga föräldrakontroller för det.

Läs mer om underkonton och huvudkonton

Läs mer om hur du konfigurerar ett underkonto

Läs mer om föräldrakontroller för underkonton