Updated den 17 juni 2016

Föräldrakontroller på PlayStation PSP

Lär dig konfigurera föräldrakontroller och begränsa användningen av program och funktioner på ditt PlayStation PSP-system.

Vad har föräldrakontrollerna på PlayStation PSP-systemet för funktion?

Om barn använder PlayStation PSP-systemet kan föräldrar eller vårdnadshavare begränsa åtkomsten till och möjligheten att spela olämpligt material. Du kan anpassa de här begränsningarna genom att välja önskat alternativ på menyn Settings (inställningar).

Vilka typer av material går det att begränsa åtkomsten till?

På PlayStation PSP kan du begränsa åtkomst till följande funktioner:

 • Uppspelning av UMD och digitala spel
 • Användning av webbläsaren

Hur konfigurerar jag föräldrakontrollerna och på vilket sätt motsvarar nivåerna mitt barns ålder?

Först behöver du känna till vilka nivåer för föräldrakontroll som ungefär motsvarar barnets ålder.

Spelarens ålder Under 3 år 3–6 år 7–11 år 12–15 år 16–17 år 18 år och över
PSP-inställning för föräldrakontroll 1 2 3 5 7 9
Högsta lämpliga åldersklassificering för spel  

Om ditt barn är 12 år gammalt ska du alltså välja nivå 5 enligt nedanstående steg. Det betyder att barnet då bara kan spela spel som passar för personer som är 12 år eller yngre.

Nivåerna för föräldrakontroller gäller även på liknande sätt för filmer.

Spelarens ålder Under 3 år 3–6 år 7–11 år 12–15 år 16–17 år 18 år och över
PSP-inställning för föräldrakontroll 1 2 3 5 7 9
Högsta lämpliga åldersklassificering för film  

Läs mer om åldersgränser och föräldrakontroller.

Om du är osäker på vilken nivå du ska välja för att begränsa eller tillåta ett barns möjligheter att spela en viss produkt kan du markera det programmet eller materialet på XMB-menyn, trycka på triangelknappen och sedan välja [Information]. Då visas begränsningsnivån.

Hur begränsar jag uppspelningen av UMD och digitala spel?

 1. Gå till [Settings (inställningar)] > [Security Settings (säkerhetsinställningar)] > [Parental Control Level (föräldrakontrollnivå)].
 2. Ange ditt lösenord.
 3. Ställ in föräldrakontrollnivå (ju lägre nivå desto hårdare begränsning).
 4. När nivåerna har ställts in kommer användare som fått begränsad åtkomst att se en hänglåsikon i stället för den vanliga bilden för spelet eller programmet. Standardnivån är 9, vilket motsvarar en åldersgräns på 18 år. Ändra den så att den passar för åldern på det yngsta barnet i hushållet.

Hur begränsar jag användningen av webbläsaren?

 1. Gå till Settings (inställningar) och bläddra ned till [Security Settings (säkerhetsinställningar)] och tryck på X-knappen.
 2. Välj [Internet Browser Start Control (Startkontroll för webbläsare)] och tryck på X-knappen.
 3. Skriv in ditt 4-siffriga lösenord.
 4. Välj "On" (på) om du vill aktivera Internet Browser Start Control (Startkontroll för webbläsare). Välj "Off" (av) om du vill stänga av funktionen.
 5. Tryck två gånger på cirkelknappen om du vill backa ut ur menyn Internet Browser Start Control (Startkontroll för webbläsare).

Hur ändrar jag eller återställer ett lösenord jag har glömt?

Om du vill ändra lösenordet går du till [Settings (inställningar)] > [Security Settings (säkerhetsinställningar)] > [Change Password (Ändra lösenord)].

Om du har glömt lösenordet för föräldrakontrollsmenyn måste du återställa det för att kunna ändra eller ta bort begränsningsinställningarna.

 1. Återställ lösenordet för föräldrakontroller på PlayStation PSP genom att gå till [Settings (inställningar)] > [System Settings (Systeminställningar)] > [Restore Default Settings (Återställ standardinställningar)].
 2. PlayStation PSP-systemet startas då om och lösenordet för föräldrakontroller återställs till standardkoden 0000.

Om dina barn kopplar upp sig på nätet med PlayStation PSP-systemet, t.ex. för att spela online med andra spelare, kan du även begränsa vilka funktioner barnen kan använda och hur de kan interagera med andra spelare genom att skapa ett underkonto och ställa in lämpliga föräldrakontroller för det.

Läs mer om underkonton och huvudkonton

Läs mer om hur du konfigurerar ett underkonto

Läs mer om föräldrakontroller för underkonton