Updated den 20 oktober 2015

Föräldrakontroller på PlayStation 3

Lär dig konfigurera föräldrakontroller och begränsa användningen av program och funktioner på ditt PlayStation 3-system.

 
 

Vad har föräldrakontrollerna på PlayStation 3-systemet för funktion?

Om barn använder PlayStation 3-systemet kan föräldrar eller vårdnadshavare begränsa åtkomsten till och möjligheten att spela olämpligt material. Du kan anpassa de här begränsningarna genom att välja önskat alternativ på menyn Inställningar.

Vilka typer av material går det att begränsa åtkomsten till?

Åtkomsten till följande funktioner kan begränsas på PlayStation 3-systemet:

 • Spela spel.
 • Spela upp Blu-ray- och DVD-filmer.
 • Använda webbläsaren.

Hur konfigurerar jag föräldrakontrollerna och på vilket sätt motsvarar nivåerna mitt barns ålder?

Först behöver du känna till vilka nivåer för föräldrakontroll som ungefär motsvarar barnets ålder.

Spelarens ålder Under 3 år 3–6 år 7–11 år 12–15 år 16–17 år 18 år och över
PS3-inställning för föräldrakontroll 1 2 3 5 7 9
Högsta lämpliga åldersklassificering för spel  

Om ditt barn är 12 år gammalt ska du alltså välja nivå 5 enligt nedanstående steg. Det betyder att barnet då bara kan spela spel som passar för personer som är 12 år eller yngre.

Nivåerna för föräldrakontroller gäller även på liknande sätt för filmer.

Spelarens ålder Under 3 år 3–6 år 7–11 år 12–15 år 16–17 år 18 år och över
PS3-inställning för föräldrakontroll 1 2 3 5 7 9
Högsta lämpliga åldersklassificering för film  

Läs mer om åldersgränser och föräldrakontroller.

Om du är osäker på vilken nivå du ska använda för att begränsa eller tillåta ett barns möjlighet att spela en viss produkt kan du markera programmet eller materialet i XMB-menyn, trycka på triangelknappen och sedan välja [Information]. Begränsningsnivån kommer då att visas.

Det går inte att ställa in olika nivåer för föräldrakontroller för olika användare på PlayStation 3-systemet, så ställ alltid in föräldrakontrollerna utifrån det yngsta barnet i hushållet. Du kan när som helst anpassa dem så att en vuxen eller ett äldre barn kan visa eller spela material, men kom ihåg att återställa dem så att det yngsta barnet bara kan se innehåll som passar hans eller hennes ålder.

Hur begränsar jag åtkomsten till spel?

 1. På XMB-menyn väljer du [Inställningar] > [Säkerhetsinställningar] > [Föräldrakontroll].
 2. Ställ in föräldrakontrollnivå (ju lägre nivå desto hårdare begränsning).
 3. Du kan också välja "Begränsa spelstart utan föräldrakontrollsinställningar". Med den inställningen kan du begränsa åtkomsten till spel som inte är åldersbegränsade i din region.
 4. När nivåerna har ställts in kommer användare som fått begränsad åtkomst att se en hänglåsikon i stället för den vanliga bilden för spelet eller programmet. Standardnivån är 9, vilket motsvarar en åldersklassificering på 18 år. Ändra den så att den passar för åldern på det yngsta barnet i hushållet.
 5. När du ställer in föräldrakontrollerna för första gången måste du ställa in ett lösenord (standardlösenordet är 0000). Ställ in lösenordet genom att gå till [Settings] > [Säkerhetsinställningar] > [Ändra lösenord].

Hur ställer jag in föräldrakontrollsregionen för Blu-ray/DVD?

Du kan basera din standardnivå för föräldrakontroll på de begränsningar som finns för Blu-ray-/DVD-filmer i din region.

 1. Från XMB-menyn väljer du [Inställningar] > [Säkerhetsinställningar] > [BD/DVD - Regionkod för föräldrakontroll].
 2. Välj din region i listan.

Hur begränsar jag åtkomsten till Blu-ray-filmer?

 1. På XMB-menyn väljer du [Inställningar] > [Säkerhetsinställningar] > [BD - Föräldrakontroll] > [Begränsa (På)].
 2. Ställ in föräldrakontrollnivå (ju lägre nivå desto hårdare begränsning).
 3. Stäng av begränsningarna för Blu-ray-uppspelning genom att välja "Begränsa inte (Av)".

Hur begränsar jag åtkomsten till DVD-filmer?

 1. På XMB-menyn väljer du [Inställningar] > [Säkerhetsinställningar] > [DVD - Föräldrakontroll] > [Begränsa (På)].
 2. Ställ in föräldrakontrollnivå (ju lägre nivå desto hårdare begränsning).
 3. Stäng av begränsningarna för DVD-uppspelning genom att välja "Begränsa inte (Av)".

Hur begränsar jag användningen av webbläsaren?

Du kan begränsa åtkomsten till webbläsaren så att barn inte kan få åtkomst till Internet via PlayStation 3-systemet. Det förhindrar inte att vissa program som använder Internet startas.

 1. På XMB-menyn väljer du [Inställningar] > [Säkerhetsinställningar] > [Startkontroll för webbläsare].
 2. Välj På eller Av för att hindra att webbläsaren startas utan lösenord.

Hur ändrar jag eller återställer ett lösenord jag har glömt?

Så här ändrar du lösenordet för föräldrakontrollinställningarna:

 • På XMB-menyn väljer du [Inställningar] > [Säkerhetsinställningar] > Ändra lösenord.

Om du har glömt lösenordet för föräldrakontrollsmenyn måste du återställa det eller ta bort begränsningsinställningarna.

 1. Om du vill återställa säkerhetskoden från PlayStation 3-systemets XMB-meny väljer du [Inställningar] > [Systeminställningar] > [Återställ standardinställningar].
 2. PlayStation 3 startas då om och lösenordet för föräldrakontroller återställs till standardkoden 0000.

Om dina barn kopplar upp sig på nätet med PlayStation 3-systemet, t.ex. för att spela online med andra spelare, kan du även begränsa vilka funktioner barnen kan använda och hur de kan interagera med andra spelare genom att skapa ett underkonto och ställa in lämpliga föräldrakontroller för det.

Läs mer om underkonton och huvudkonton

Läs mer om hur du konfigurerar ett underkonto

Läs mer om föräldrakontroller för underkonton