Updated den 11 mars 2019

PS4: Information om familjefunktionen på PSN

Ta reda på hur du kan skydda dina familjemedlemmar med hjälp av funktionen "Family on PSN".

 
 

Version 5.00 av PS4-systemprogramvaran innehåller funktionen Family on PSN – ett nytt sätt att skydda dina familjemedlemmar på PS4-systemet och PlayStation Network.

Genom att konfigurera konton för dina familjemedlemmar kan du ställa in föräldrakontroller och köpgränser för varje barn, och utse en vuxen familjemedlem till målsman. En familj kan bestå av upp till sju konton (inklusive dig själv) eller femton lokala användare.

Familjekonton kan hanteras direkt på PS4-systemet eller genom kontohantering på webben.

Ny terminologi för familjekonton

Familjefunktionen på PSN ersätter systemet med ”huvudkonto” och ”underkonto” som tidigare användes för vuxna och barn.

Ny term
Tidigare term
Familjehanterare
Huvudkonto
Vuxen familjemedlem
Barn
Underkonto

Med det nya systemet kan du ställa in föräldrakontroller och köpgränser för varje barn i familjen, och tillåta att andra vuxna familjemedlemmar ställer in föräldrakontroller.

Om du redan har underkonton kopplade till ditt huvudkonto omvandlas de automatiskt till barnkonton. Du kan hantera deras individuella föräldrakontroller och köpgränser via kontohantering på webben eller genom att gå till [Inställningar] > [Föräldrakontroller/Familjehantering] > [Familjehantering] på PS4-systemet.

Vad familjemedlemmar kan göra och inte kan göra

Det finns flera olika roller inom en familj, där varje roll har en egen uppsättning funktioner och begränsningar. På så sätt kan du anpassa varje användares upplevelse. Välj en roll nedan så får du veta mer.

Familjehanteraren är familjens ”administratör”. Familjehanteraren har obegränsad åtkomst till alla funktioner och det finns även vissa saker som bara familjehanteraren kan göra. Familjehanteraren är till exempel den enda användare som kan lägga till medlemmar i familjen och ge andra vuxna familjemedlemmar åtkomst till inställningarna för föräldrakontroller. Varje familj kan bara ha en familjehanterare.
Kan Kan inte
 • Lägga till familjemedlemmar.
 • Ställa in föräldrakontroller för barn.
 • Kontakta andra spelare via PSN.
 • Lägga till betalningsmetoder och fylla på med pengar i sin plånbok.
 • Köpa material från PlayStation Store.
 • Ställa in kontobegränsningar för andra vuxna i familjen.

Familjemedlemmar under 18 år kan använda PS4-systemet och PSN-funktionerna inom ramen för de föräldrakontroller som familjehanteraren eller målsman har ställt in.

Barn och tonåringar kan handla med pengar i familjehanterarens plånbok upp till en viss köpgräns som anges av familjehanteraren, men bara när det finns tillräckligt med pengar i plånboken. De kan också kommunicera med andra PSN-användare, om föräldrakontrollerna tillåter det. Vi rekommenderar att alla målsmän i hushållet tar reda på mer om tillgängliga föräldrakontroller så att de kan skydda sina barn på bästa sätt.

Kan Kan inte
 • Uppgraderas till ett fullständigt vuxenkonto på 18-årsdagen.
 • Skapa ett konto (om målsman tillåter det).
 • Spela spel och material offline, beroende på åldersgräns.
 • Lägga till/ta bort familjemedlemmar.
 • Fylla på pengar i plånboken.
 • Gå ur familjen.
De här funktionerna beror på föräldrakontrollerna för kontot
 • Skapa nya lokala användare på PS4-systemet.
 • Köpa material från PlayStation Store, upp till angivna köpgränser.
 • Kontakta andra spelare via PSN.
Alla familjemedlemmar som är över 18 år har fullständig obegränsad åtkomst till PlayStation Network med sitt konto, liksom till sin egen plånbok för köp från PlayStation Store. Däremot kan de inte lägga till medlemmar i familjen eller ställa in föräldrakontroller för barn om de inte har utsetts till målsman av familjehanteraren. En vuxen användare kan när som helst välja att gå ur familjen, men det påverkar material som har delats med familjen.
Kan Kan inte
 • Skapa ett konto.
 • Ställa in begränsningar för PS4-systemet (kräver lösenord för föräldrakontroller).
 • Kontakta andra spelare via PSN.
 • Lägga till betalningsmetoder och pengar i sin egen plånbok.
 • Köpa material från PlayStation Store.
 • När som helst gå ur familjen.*
 • Lägga till/ta bort familjemedlemmar.
 • Ställa in föräldrakontroller för barn.
 • Handla med pengarna i familjehanterarens plånbok.
* När någon går ur familjen kommer eventuellt delat material eller delade funktioner inte längre att delas.
Familjehanteraren kan utse andra vuxna familjemedlemmar till målsmän. Dessa kan då ställa in föräldrakontroller för barnkonton. Det medför inga andra restriktioner eller begränsningar av den vuxna medlemmens konto.
Kan Kan inte
 • Skapa ett konto.
 • Ställa in begränsningar för PS4-systemet (kräver lösenord).
 • Ställa in föräldrakontroller för barn (till exempel köpgränser).
 • Kontakta andra spelare via PSN.
 • Lägga till betalningsmetoder och pengar i sin egen plånbok.
 • Köpa material från PlayStation Store.
 • När som helst gå ur familjen.*
 • Lägga till/ta bort familjemedlemmar.
 • Handla med pengarna i familjehanterarens plånbok.
* När någon går ur familjen kommer eventuellt delat material eller delade funktioner inte längre att delas.