Updated den 24 januari 2018

PS4: 2-stegsverifiering

Läs mer om säkerhetsfördelarna med 2-stegsverifiering på PlayStation 4.

 
 

Vad är 2-stegsverifiering?

Med 2-stegsverifiering (2SV) kan du utöka säkerheten med ett extra skydd för din spelupplevelse.

När du loggar in på ett PS4-system med 2SV aktiverat måste du som spelare göra följande:

 1. ange kontolösenord och inloggnings-ID (e-postadress)
 2. ange den verifieringskod som skickats till kontots registrerade mobilnummer*.

Konton hålls vanligtvis inloggade, även när PS4-systemet är avstängt. Du kommer dock att få en verifieringskod skickad om:

 • du loggar in för första gången efter att 2SV har aktiverats
 • du loggar ut manuellt från din PS4 och vill logga in igen
 • du återställer kontolösenordet
 • du ändrar inloggnings-ID (e-postadress)
 • du loggar in på ditt konto från någon annans PS4-system.

*Verifieringskoden är giltig i 10 minuter efter inloggningsförsöket. Om koden har upphört att gälla väljer du [Skicka kod igen] på inloggningsskärmen så skickas en ny.

Hur aktiverar jag 2SV på PS4-systemet?

Det här behöver du:

 • PSN-kontots inloggnings-ID (e-postadress) och lösenord
 • en mobiltelefon som du kan ta emot SMS på och använda Internet med.
 1. Gå till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Konfigurera nu].

 2. Ange ditt mobilnummer och välj [Lägg till].

 3. Du får en verifieringskod via SMS. Skriv in koden i avsnittet för PS4-verifiering så att ditt mobilnummer auktoriseras.

 4. Slå på 2SV genom att välja [Aktivera].
Se till att förvara dina 10 reservkoder på en säker plats i händelse av framtida inloggningsproblem. Du hittar dem under  [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Reservkoder].

Hur uppdaterar jag mitt mobilnummer?

Du kan lägga till två mobilnummer för ditt PSN-konto, men bara ett av dem kan användas för att ta emot SMS för 2SV. Om du vill uppdatera ditt 2SV-mobilnummer ska du först avaktivera 2SV, och när du sedan aktiverar 2SV på nytt anger du önskat 2SV-mobilnummer.

Hur löser jag problem med 2SV?

Om du har problem med att logga in med 2SV kan du läsa artikeln Hjälp med 2-stegsverifiering för tips om felsökning.

Hur avaktiverar jag 2SV?

 1. Gå till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Status]. 
 2. I listrutan väljer du [Inaktiv] > [Bekräfta].
 3. Nu är 2SV inaktiverat för kontot.