Updated den 9 augusti 2017

PS4: 2-stegsverifiering

I den här artikeln får du veta hur 2-stegsverifiering fungerar på PlayStation 4.

 
 

Vad är 2-stegsverifiering?

Med 2-stegsverifiering (2SV) utökas kontoskyddet med ett extra säkerhetslager. När du aktiverar 2SV kan du välja att logga ut från PlayStation Network på alla dina enheter. Därför bör du kontrollera att du känner till ditt kontolösenord och inloggnings-ID innan du aktiverar 2SV.

När du loggar in på din PS4 och 2SV är aktiverat blir du ombedd att ange följande:

Steg ett: kontolösenord och inloggnings-ID (e-postadress), och
Steg två: en verifieringskod som vi skickar till dig per SMS.

Så här aktiverar du 2SV via PS4

Du behöver

 • PSN-kontots inloggnings-ID (e-postadress) och lösenord
 • en mobiltelefon som du kan ta emot SMS på och använda Internet med
 • en PS4!
 1. Gå till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Konfigurera nu].
 2. Ange ditt mobilnummer och välj [Lägg till].
 1. Du får en verifieringskod via SMS. Ange den så auktoriserar du ditt mobilnummer för att ta emot SMS för 2SV. Du behöver också åtkomst till den här telefonen om du behöver återställa lösenordet i framtiden.
 2. Slå på 2SV genom att välja [Aktivera].
   
 1. Vi rekommenderar att du skriver ned dina 10 reservkoder nu, om du skulle få inloggningsproblem i framtiden. Du hittar dem under [Inställningar] > [PlayStation Network/Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Reservkoder].

Inloggning när 2SV har aktiverats

I vanliga fall fortsätter du att vara inloggad på PS4 även när den är avstängd. Du behöver dock logga in med en verifieringskod om:

 • du loggar in för första gången efter att 2SV har aktiverats
 • du loggar ut manuellt från PS4
 • du återställer kontolösenordet
 • du ändrar inloggnings-ID
 • du loggar in på ditt konto via någon annans PS4.

Så här loggar du in:

 1. Ange kontots inloggnings-ID och lösenord.
 2. Du får en verifieringskod via SMS.
 3. Ange koden och välj [Logga in].

Verifieringskoden är giltig i 10 minuter efter att du har loggat in med kontots inloggnings-ID och lösenord. Om du anger verifieringskoden efter 10 minuter visas ett felmeddelande och du kan inte längre logga in med koden. Välj [Skicka kod igen] på inloggningsskärmen om du vill få en ny kod.

Så här avaktiverar du 2SV

 1. Gå till [Inställningar] > [PlayStation Network/Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Status].
 2. I listrutan väljer du [Inaktiv] > [Bekräfta].
 1. Nu är 2SV inaktiverat för kontot.

Uppdatera mobilnumret

Du kan lägga till två mobilnummer på kontot och välja ett för att ta emot SMS för 2SV. Om du vill uppdatera mobilnumret måste du lägga till ett nytt nummer och ta bort det gamla. Om du redan har två mobilnummer på kontot måste du ta bort ett innan du kan lägga till ett nytt.

Så här lägger du till ett mobilnummer:

 1. Gå till [Inställningar] > [PlayStation Network/Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Mobiltelefon].
 2. Ange mobilnumret och välj [Lägg till].
 3. Ta bort ett mobilnummer  

Så här tar du bort ett mobilnummer:

 1. Gå till [Inställningar] > [PlayStation Network/Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Mobiltelefon].
 2. Välj det mobilnummer du vill ta bort och välj [Ta bort].