Updated den 20 februari 2017

Information om 2-stegsverifiering

Så här fungerar vår extra säkerhetsfunktion för konton.

 
 

Vad är 2-stegsverifiering?

2-stegsverifiering (2SV) ger ett extra lager av säkerhet till ditt konto. När du aktiverar 2SV kan du välja att logga ut från PlayStation Network på alla dina enheter, så se till att du känner till ditt kontolösenord och inloggnings-ID innan du aktiverar det.

När 2SV är aktiverat och du loggar in på din PS4, BRAVIA, webbläsare eller PlayStation App (PS App) blir du ombedd att ange följande:

Steg ett: kontolösenord och inloggnings-ID (e-postadress), och
Steg två: en verifieringskod som vi skickar per SMS till din auktoriserade mobil (vi använder bara ditt mobilnummer för kontosäkerhet).

När du loggar in på något annat PlayStation-system eller en annan Sony-enhet blir du ombedd att ange följande:

Steg ett: inloggnings-ID (e-postadress) för kontot, och
Steg två: lösenord för enhetskonfiguration.

När behöver du logga in med 2SV?

Du behöver logga in med 2SV i följande fall:

 • Första gången du loggar in på PSN efter att ha aktiverat 2SV.
 • När du loggar in på PSN efter att ha loggat ut.
 • Varje gång du loggar in på PSN om du har stängt av automatisk inloggning.
 • Vid tillfälliga säkerhetskontroller när du loggar in via webbläsare/PS App.

Du behöver inte logga in med 2SV i följande fall:

 • När 2SV är avaktiverat.
 • När automatisk inloggning är aktiverat och du redan har loggat in med 2SV tidigare.
 • Om du är inloggad på PSN och du öppnar din kontohantering (då behöver du bara kontots lösenord).
 • Om alternativet "Kräv lösenord vid betalning i kassan" är valt och du handlar på PlayStation Store (då behöver du bara kontots lösenord).

2SV och automatisk inloggning

Om automatisk inloggning är aktiverat på en enhet som andra har tillgång till, kan de komma åt dina kontouppgifter och ditt material. Du bör stänga av automatisk inloggning i följande fall:

Undvik att någon får åtkomst till ditt konto i sådana här fall genom att avaktivera 2SV och sedan aktivera det igen.

Så här aktiverar och avaktiverar du 2SV

Välj vilken enhet du ska använda så visas de fullständiga instruktionerna:

Så här loggar du in när 2SV är aktiverat

Välj vilken enhet du ska logga in på kontot från, så visas de fullständiga instruktionerna:

Vad är 2SV-koderna och -lösenorden till för?

Verifieringskod
Vi skickar en verifieringskod för att auktorisera ditt mobilnummer för SMS om 2SV, och när 2SV är aktiverat skickar vi SMS med en verifieringskod varje gång du loggar in på något av följande:

 • PS4,
 • webbläsare,
 • PS App eller
 • BRAVIA.

Lösenord för enhetskonfiguration
Om du har aktiverat 2SV måste du auktorisera enheten, till exempel din PS3, PS Vita, PS TV, PSP eller Xperia, med ett lösenord för enhetskonfiguration innan du kan logga in på enheten. Du måste generera ett nytt lösenord för enhetskonfiguration när du ska auktorisera en ny enhet eller när du ska auktorisera om en enhet på nytt. Du kan använda samma lösenord för enhetskonfiguration varje gång du loggar in på den enheten.

Reservkoder
Om du inte kan få en verifieringskod kan du använda en reservkod och logga in på PS4 eller webben/PS App. Se till att förvara din reservkod på ett säkert ställe. Läs vår artikel inloggningsproblem om du vill ha mer hjälp.

Kontolösenord
Det här är ditt vanliga lösenord för kontot. Du behöver det för att komma åt kontohanteringsfunktioner när du är inloggad på någon enhet samt för första steget av 2SV-inloggning på:

 • PS4,
 • webbläsare,
 • PS App eller
 • BRAVIA.

Du behöver inte kontolösenordet till att logga in på någon annan enhet – bara lösenordet för enhetskonfiguration.