Updated den 21 april 2017

Hjälp med 2-stegsverifiering

Följ stegen under det 2SV-problem som du har.

 
 

Jag har inte fått någon verifieringskod

Du måste ha en verifieringskod för att kunna logga in på PS4, Bravia och sidan för Kontohantering via en webbläsare. Om du loggar in med någon annan enhet behöver du ett lösenord för enhetskonfiguration.

 1. Logga in med ditt kontolösenord och välj [Skicka koden igen].
 2. Välj [Har inte fått något SMS] > [Logga in med reservkod].
 3. Ange reservkoden.

Jag kan inte få en verifieringskod, men jag känner till mina reservkoder

Du måste ha en verifieringskod för att kunna logga in på PS4, Bravia och sidan för Kontohantering via en webbläsare. Om du loggar in med någon annan enhet behöver du ett lösenord för enhetskonfiguration.

 1. Logga in med ditt kontolösenord och välj [Har inte fått något SMS] > [Logga in med reservkod].
 2. Ange reservkoden.

Jag kan inte få en verifieringskod och jag har glömt mina reservkoder, men jag är inloggad på min PlayStation 4 eller i webbläsaren/PlayStation App

 1. Öppna Kontohantering i en webbläsare och gå till menyn 2-stegsverifiering under avsnittet Säkerhet. Du kan också starta PS4:an, gå till [Inställningar] > [PlayStation Network/Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering].
 2. Gå till avsnittet [Reservkoder] och skriv ned koderna. Förvara dem sedan på en säker plats.
 3. Logga in genom att ange en reservkod.

Jag kan inte få en verifieringskod, har glömt mina reservkoder och kan inte logga in på PlayStation 4 eller kontohantering via webbläsaren

Du kan inte logga in på ditt konto. Kontakta oss för att få hjälp.

Jag har fått ett SMS om 2SV men jag har inte ändrat den inställningen. Vad ska jag göra?

Om du får en verifieringskod som du inte har bett om ska du omedelbart byta lösenord och sedan kontakta oss.

Jag försöker logga in men får bara ett meddelande om fel lösenord

Nedanstående tjänster kan inte användas med 2SV. Försöker du att logga in på dem när du har aktiverat 2SV så visas istället ett meddelande om felaktigt lösenord.

 • Google TV
 • MediaGo
 • PSN Downloader
 • PlayStation Now till PS3 eller PS Vita

Om du vill använda en av dessa tjänster ska du avaktivera 2SV och logga in, och när du är klar kan du sedan återaktivera det.

Om du loggar in på en annan enhet ska du se till att du anger rätt lösenord för enhetskonfiguration och den verifieringskod som skickades ut senast.