Updated den 25 juli 2018

Hjälp med 2-stegsverifiering

Lär dig hur du kan lösa problem med 2-stegsverifiering (2SV) och hur du kan använda en 2SV-reservkod för att återställa ditt PlayStation™Network-konto.

 
 

Jag känner till mina reservkoder

Om du sparade dina reservkoder när du konfigurerade 2SV kan du enkelt återskapa ditt konto. För att använda reservkoden ska du försöka logga in som vanligt och ange en av dina reservkoder istället för verifieringskoden du fått via sms. Observera att varje reservkod bara kan användas en gång.

Om du vill uppdatera ditt 2SV-mobilnummer när du har angett en reservkod ska du förstavaktivera 2SV, för att sedan återaktivera det och ange önskat mobilnummer.

Jag har inte fått någon verifieringskod

Du måste ha en verifieringskod för att kunna logga in på PS4 och Kontohantering när 2SV är aktivt. Om du loggar in med någon annan enhet behöver du använda lösenordet för enhetskonfiguration. För PS4:

 1. Logga in med ditt kontolösenord och välj [Skicka kod igen]. 
 2. Vänta några minuter så att koden hinner skickas. Om problemet kvarstår följer du stegen nedan.


Jag är fortfarande inloggad på PSN på PS4, i webbläsaren eller PS-appen

 1. Gå till  [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Reservkoder].
 2. Anteckna reservkoderna och försök logga in på önskad enhet.
 3. När du uppmanas att ange verifieringskoden som skickats via sms, ange reservkoden.

Om du vill uppdatera ditt 2SV-mobilnummer ska du först avaktivera 2SV, och när du sedan aktiverar 2SV på nytt anger du önskat mobilnummer.

 1. Gå till [Konto] > [Säkerhet] och klicka på 2SV-länken längst ner på sidan. 
 2. Du flyttas till en ny sida där du ska klicka på [Reservkoder]. 
 3. Anteckna reservkoderna och försök logga in på önskad enhet.
 4. När du uppmanas att ange verifieringskoden som skickats via sms, ange reservkoden.

Om du vill uppdatera ditt 2SV-mobilnummer ska du först avaktivera 2SV, och när du sedan aktiverar 2SV på nytt anger du önskat mobilnummer.

 1. Tryck på PS-ikonen > [Inställningar] > [Kontoinformation] >  [Menyikon] > [Säkerhet] > [Reservkoder].
 2. Du flyttas till en ny sida där du ska klicka på [Reservkoder] > [Skriv ut]. 
 3. Anteckna reservkoderna och försök logga in på önskad enhet.
 4. När du uppmanas att ange verifieringskoden som skickats via sms, ange reservkoden.

Om du vill uppdatera ditt 2SV-mobilnummer när du har angett en reservkod ska du förstavaktivera 2SV, för att sedan återaktivera det och ange önskat mobilnummer.

Jag kan inte ta emot en verifieringskod och kan inte logga in på några enheter

Du behöver hjälp med att återskapa ditt PSN-konto. Kontakta oss* med ditt online-ID (användarnamn) för PSN, inloggnings-ID (e-postadress) och födelsedatum.

*Du hittar lämpligt kontaktnummer genom att klicka här och skriva ”intrång i konto” i sökfältet. Alternativet ”Ring oss” visas då längst ned på sidan.

Jag har inte ställt in 2SV men har fått ett 2SV-meddelande

Om PlayStation-systemet frågar efter en verifieringskod men du inte har aktiverat 2SV bör du utföra dessa två steg så snart som möjligt:

 • Försök ändra ditt PSN-lösenord direkt.
 • Om du inte kan ändra ditt lösenord ska du kontakta oss* med ditt online-ID (användarnamn) för PSN, inloggnings-ID (e-postadress) och födelsedatum.

*Du hittar lämpligt kontaktnummer genom att klicka här och skriva ”intrång i konto” i sökfältet. Alternativet ”Ring oss” visas då längst ned på sidan.

”Den här e-postadressen är redan kopplad till en annan Sony-tjänst”

Det går tyvärr inte att logga in på andra tjänster i Sony-koncernen med 2SV. Det betyder att om du har kopplat ditt inloggnings-ID (e-postadress) för PSN till en annan tjänst inom Sony-koncernen så kan du inte aktivera 2SV för att logga in på PSN. Det här är för att vi ska kunna se till att du kommer åt alla dina Sony-konton.

Om du vill aktivera 2SV måste du först koppla bort de andra kontona. Kontakta oss för att begära detta.

Jag får ett meddelande om ”felaktigt lösenord”

Tjänsterna som visas i tabellen nedan kan inte användas med 2SV. Försöker du att logga in på dem när du har aktiverat 2SV så visas istället ett meddelande om felaktigt lösenord. Om du vill använda en av dessa tjänster ska du avaktivera 2SV och logga in. När du är klar kan du sedan återaktivera det.

Google TV
MediaGo