Updated den 4 juni 2020

Hjälp med 2-stegsverifiering

Lär dig hur du kan lösa problem med 2-stegsverifiering (2SV) och hur du kan använda en 2SV-reservkod för att återställa ditt konto.

Om du sparade dina reservkoder när du konfigurerade 2SV kan du enkelt återskapa ditt konto.

 • Gå till PS4-inloggningsskärmen och tryck på triangel > [Det går inte att komma åt mobiltelefonen] > [Logga in med reservkod].
 • Ange en av dina 10 reservkoder – varje kod kan användas en gång.
 
 

Jag har inte åtkomst till min telefon för 2-stegsverifiering

Om du inte kan ta emot SMS om 2SV-verifiering och inte har några 2SV-reservkoder kan du kontrollera om du fortfarande är inloggad via webbläsare, PS4 eller PS App. Om du fortfarande är inloggad kan du ändra det registrerade mobilnumret så att du återfår åtkomst:

Webbläsare

 • Gå in på kontohantering från en ansluten enhet och välj fliken [Säkerhet].
 • Välj [Redigera] bredvid 2-stegsverifiering > Status > [Avaktivera]. Välj sedan att [Aktivera] 2SV igen och ange ditt nya nummer.

PS4

 • Gå till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Status] > [Inaktiv].
 • Välj sedan [2-stegsverifiering] > [Status] > [Aktiv] och lägg till ditt nya nummer.

PS App

 • Tryck på PS-ikonen > [Inställningar] > [Kontoinformation] > [Menyikon] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering].
 • Välj [Redigera] bredvid 2-stegsverifiering > Status > [Avaktivera]. Välj sedan att [Aktivera] 2SV igen och ange ditt nya nummer.

När du har återaktiverat 2SV med rätt telefonnummer skriver du upp dina 2SV-reservkoder:

 • [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Reservkoder].

Jag kan inte logga in på några enheter

Du behöver hjälp med att återställa ditt konto. Kontakta oss* med ditt online-ID (användarnamn), inloggnings-ID (e-postadress).

*Du hittar lämpligt kontaktnummer genom att klicka här och skriva ”2SV” i sökfältet. Alternativet ”Ring oss” visas då längst ned på sidan.

Jag har inte fått någon verifieringskod

Du måste ha en verifieringskod för att kunna logga in på PS4 och Kontohantering när 2SV har aktiverats. Om du loggar in med någon annan enhet behöver du använda lösenordet för enhetskonfiguration.

För PS4/webbläsare:

 • Logga in med ditt kontolösenord och välj [Skicka kod igen]. 
 • Vänta några minuter så att koden hinner skickas.

Jag har inte ställt in 2SV men har fått ett 2SV-meddelande

Om PlayStation-systemet frågar efter en verifieringskod men du inte har aktiverat 2SV bör du utföra dessa två steg så snart som möjligt:

 • Försök ändra ditt PSN-lösenord direkt.
 • Om du inte kan ändra ditt lösenord ska du kontakta oss* med ditt online-ID (användarnamn), inloggnings-ID (e-postadress).

*Du hittar lämpligt kontaktnummer genom att klicka här och skriva ”intrång i konto” i sökfältet. Alternativet ”Ring oss” visas då längst ned på sidan.

 
 

”Den här e-postadressen är redan kopplad till en annan Sony-tjänst”

Det går tyvärr inte att logga in på andra tjänster i Sony-koncernen med 2SV. Det betyder att om du har kopplat ditt inloggnings-ID (e-postadress) för PSN till en annan tjänst inom Sony-koncernen så kan du inte aktivera 2SV för att logga in på PSN. Det här är för att vi ska kunna se till att du kommer åt alla dina Sony-konton.

Om du vill aktivera 2SV måste du först koppla bort de andra kontona. Kontakta oss* om du vill begära detta.

* Du hittar lämpligt kontaktnummer genom att klicka här och skriva ”2SV” i sökfältet. Alternativet ”Ring oss” visas då längst ned på sidan.

Jag får ett meddelande om ”felaktigt lösenord”

Tjänsterna som visas i tabellen nedan kan inte användas med 2SV. Försöker du att logga in på dem när du har aktiverat 2SV så visas istället ett meddelande om felaktigt lösenord. Om du vill använda en av dessa tjänster ska du avaktivera 2SV och logga in. När du är klar kan du sedan återaktivera det.

Google TV
MediaGo