Updated den 25 juli 2018

Återställa ett PSN-konto med 2SV-reservkoder

Om du har 2-stegsverifiering (2SV) aktiverat på ditt PSN-konto är det mycket viktigt att du sparar 2SV-reservkoderna ifall du inte skulle ha tillgång till din telefon.

Att lägga till 2-stegsverifiering är ett bra sätt att skydda ditt konto på PlayStation™Network (PSN), men om du förlorar åtkomsten till din telefon behöver du en reservkod för att återfå tillgången till kontot. 

Du kan bara komma åt koderna när du är inloggad på PSN. Vi rekommenderar därför att du skriver ned dem när du konfigurerar 2SV:
  • Gå till  [Inställningar] > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Säkerhet] > [2-stegsverifiering] > [Reservkoder]. 
  • Spara koderna på en säker plats.
  • De här koderna kan användas istället för en verifieringskod när du loggar in på PSN. Varje kod kan bara användas en gång.
  • Logga in på Kontohantering > [Konto] > [Säkerhet] och klicka på 2SV-länken längst ned på sidan. 
  • Du flyttas till en ny sida där du ska klicka på [Reservkoder] > [Skriv ut]. Spara koderna på en säker plats. 
  • De här koderna kan användas istället för en verifieringskod när du loggar in på PSN. Varje kod kan bara användas en gång.
  • Tryck på  PS-ikonen > [Inställningar] > [Kontoinformation] >  [Menyikon] > [Säkerhet] > [Reservkoder]. 
  • Du flyttas till en ny sida där du ska klicka på [Reservkoder] > [Skriv ut]. 
  • De här koderna kan användas istället för en verifieringskod när du loggar in på PSN. Varje kod kan bara användas en gång.

Om du har problem med att logga in på PlayStation™Network-kontot via 2SV och inte kan komma åt dina reservkoder går du in på sidan med hjälp med 2-stegsverifiering.