Updated den 21 augusti 2019

PlayStation Network har stängts av på grund av avbruten betalning

Om betalningen för ett PlayStation Store-köp med ditt betalningssätt har avbrutits kan det leda till att kontot förlorar åtkomsten till PlayStation Network (PSN).

 
 

Hur kan ett konto stängas av från PSN på grund av en skuld?

Om ägaren av ett betalningssätt som används för köp på PlayStation Store bestrider betalningarna hos betalningsleverantören stängs kontot av på PSN tills skulden har återbetalats.

 
 

Så här får du åtkomst igen efter att kontot stängts av på PSN på grund av en kontoskuld

Kontakta oss för att lösa problemet. Du kan hitta rätt kontaktnummer genom att skriva avstängning i sökfältet här.

 
 

Så här undviker du att stängas av från PlayStation Network på grund av skulder

Om du ser en PlayStation Store-transaktion som du inte känner igen kan du kontakta oss innan du bestrider betalningen för att undvika att kontot stängs av. 

För att förhindra att du stängs av från PlayStation Network på grund av återbetalningar i framtiden kan du skydda kontot genom att aktivera alternativet ”Kräv lösenord vid betalning i kassan” på PlayStation Store. Om du är familjehanterare kan du aktivera köpgränser för barnens konton.