Updated den 18 november 2016

Så här anmäler du innehåll på PlayStation Network

Så här anmäler du olämpligt innehåll och så hanterar vi din anmälan.

 
 

Bör jag skicka en anmälan?

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan eller inte kan du läsa uppförandereglerna för att ta reda på om användaren bryter mot reglerna. Om du inte anser att användaren bryter mot uppförandereglerna, men inte vill interagera med honom eller henne på PlayStation Network (PSN), kan du välja att blockera användaren så att han eller hon inte kan kontakta dig i framtiden.

Om du vill rapportera något i ett spel, till exempel att någon beter sig kränkande i en spelmiljö eller fuskar, kan du rapportera det inifrån spelet. Läs i artikeln Så här anmäler du beteende i spel om du vill ha mer information.

Skillnaden mellan blockering och anmälan

Blockering

Om du blockerar en spelare kan han eller hon inte kontakta dig direkt. Det innebär att spelaren inte kan:

 • Skicka en vänförfrågan till dig
 • Följa dig
 • Skicka inbjudningar till partyn, Share Play, spelsessioner, sändningar eller mötesplatser
 • Ansluta sig till mötesplatser som du skapar
 • Se dina vänner, oavsett om den informationen är skyddad eller inte

Du kan däremot fortfarande se offentligt material som hen publicerar. Våra moderatorer vidtar inte några åtgärder när du blockerar en annan spelare.

Om en annan spelare besvärar dig på något sätt, utan att för den skull bryta mot uppförandereglerna, kan du välja att blockera spelaren. Du kan även anmäla spelarens material om hen bryter mot uppförandereglerna.

Du kan häva en blockering genom att gå till [Vänner] > [Blockerade spelare] eller [Lista över blockerade], beroende på vilket system du använder.

Rapportera

Våra moderatorer utreder alla anmälningar som skickas in av spelare. Vi använder inget datorsystem för det här ändamålet, så det är ingen idé att skicka flera anmälningar gällande en spelare för att få oss att vidta åtgärder mot honom eller henne. Moderatorerna vidtar endast åtgärder mot spelare som bryter mot uppförandereglerna, så innan du anmäler en annan spelare bör du överväga ditt beslut noga.

Vi börjar vanligen med att skicka en varning till användaren, men vid allvarliga brott mot uppförandereglerna kan vi stänga av eller utesluta användarens PlayStation Network-konto eller PlayStation-system utan föregående varning.

Observera att den som medvetet skickar falska anmälningar själv bryter mot uppförandereglerna. Den som gör det kan själv få en varning, bli utesluten eller avstängd.

Så här skickar du en anmälan

Tabellen nedan visar vad du kan anmäla från ditt system. Markera typ av material och system så kommer du direkt till de stegvisa anvisningarna:

  PlayStation 4 PlayStation 3 PS Vita/PS TV PlayStation App/PlayStation Messages App
Meddelanden    
Vänförfrågningar
Livesändningar
Spelarprofiler 
Röstchatt i partyläget
Textchatt i partyläget
Spelmeddelanden och inbjudningar
Nyheter
Material skapat på mötesplatsen

PlayStation 4

Meddelanden

 1. Välj [Meddelanden] och markera det text-, ljud- eller bildmeddelande som du vill anmäla och tryck på OPTIONS-knappen.
 2. En meny visas till höger på skärmen.
 3. Välj [Anmäl] och det alternativ som bäst beskriver meddelandet:
 • Det är irriterande eller ointressant

Det här alternativet väljer du om du anser att innehållet inte bryter mot uppförandereglerna. När du är klar kan du blockera spelaren, ändra dina sekretessinställningar eller lämna konversationen. Våra moderatorer vidtar inga åtgärder.

 • Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network

Om du väljer det här alternativet måste du ange anledningen till att du gör en anmälan och välja [Anmäl valt objekt]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder. Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

 1. Läs igenom stycket [Om anmälan] mycket noga och välj [Nästa].
 2. Infoga all relevant information som kan vara till hjälp för våra moderatorer och välj [Nästa].
 3. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka].

Vänförfrågan

En spelare som skickar en vänförfrågan till dig kan välja att lägga till ett meddelande. Om meddelandet har olämpligt innehåll kan du skicka en anmälan till oss genom att följa dessa steg:

 1. Gå till [Vänner] och välj [Vänförfrågningar].
 2. Öppna den vänförfrågan som du vill anmäla, tryck på OPTIONS-knappen och välj [Anmäl] > [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network].
 3. Ange varför du vill anmäla innehållet och välj [Anmäl valt objekt] om du vill att våra moderatorer ska utreda ärendet eller [Blockera spelare] om du inte vill ha kontakt med spelaren igen. (Om du väljer alternativet [Blockera spelare] kommer våra moderatorer inte att vidta några åtgärder.) Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.
 4. Läs igenom stycket [Om anmälan] mycket noga och välj [Nästa].
 5. Infoga all relevant information som kan vara till hjälp för våra moderatorer och välj [Nästa].
 6. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka].

Livesändningar via Live från PlayStation

 1. Starta strömningen och tryck på OPTIONS-knappen.
 2. Välj [Blockera den här utsändaren] om du inte vill ta emot meddelanden eller vänförfrågningar från spelaren. Du kan fortfarande se spelarens sändningar och våra moderatorer vidtar inga åtgärder.
 3. Välj [Anmäl den här sändningen] > [Nästa] > [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network] om du vill att våra moderatorer ska utreda sändningen och eventuellt vidta åtgärder mot utsändaren.

Om du väljer det här alternativet måste du ange anledningen till att du gör en anmälan och välja [Anmäl valt objekt]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder. Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

 1. Läs igenom stycket [Om anmälan] mycket noga och välj [Nästa].
 2. Infoga all relevant information som kan vara till hjälp för våra moderatorer och välj [Nästa].
 3. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka].

Spelarprofiler

Om det finns olämpligt innehåll i en spelares profil (till exempel i Verkligt namn, Online-ID, Om mig eller Profilbild) räcker det med att du anmäler spelarens online-ID för att våra moderatorer ska kunna utreda profilen. Skicka en anmälan till oss genom att följa dessa steg:

 1. Gå till [Vänner] och bläddra fram profilen i vänlistan eller sök efter spelarens online-ID.
 2. Markera det som du vill anmäla och tryck på OPTIONS-knappen.
 3. Välj [Anmäl] och vad det är du vill anmäla:
 • Beteende i spel eller innehåll som skapats respektive delats i spelet

Du uppmanas att anmäla användaren från själva spelet. Det kan du vanligen göra genom att trycka på OPTIONS-knappen med spelet öppet. Mer information finns i artikeln Så här anmäler du beteende i spel eller material skapat av användare.

Du kan även blockera användaren från den här sidan. På så sätt slipper du interagera med användaren så länge du inte tar bort honom eller henne från listan Blockerade spelare ( [Vänner] > OPTIONS-knappen > [Blockerade spelare]). Våra moderatorer kommer inte att vidta några åtgärder.

 • Innehåll som skapats eller delats utanför spelet

För att kunna anmäla den här sortens material måste du använda den kanal det delades ifrån. Mer hjälp hittar du i avsnitten Meddelanden, Sändningar, Bilder, Videoklipp, Händelser, Mötesplatser och Kommentarer.

 • Innehåll i en profil

Det här alternativet väljer du om du vill anmäla olämpligt innehåll i Online-ID, Verkligt namn, Profilbild, Om mig eller Omslagsfoto för profil. Om du vill anmäla ett användarnamn i ett spel gör du det direkt från spelet. Välj lämpligt alternativ för spelarens profil:

 • Det är irriterande eller ointressant

Det här alternativet väljer du om du anser att materialet inte bryter mot uppförandereglerna. När du är klar blockerar du spelaren. Våra moderatorer vidtar inga åtgärder.

 • Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network

Om du väljer det här alternativet måste du ange varför du gör en anmälan och välja [Anmäl valt objekt] för att våra moderatorer ska utreda ärendet. Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

 1. Läs igenom stycket [Om anmälan] mycket noga och välj [Nästa].
 2. Infoga all relevant information som kan vara till hjälp för våra moderatorer och välj [Nästa].
 3. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka].

Röstchatt i partyläget

Du kan inte anmäla något olämpligt som har sagts under en röstchatt, men om det är du som har skapat partyt kan du utestänga andra användare. Markera den användare som du vill utestänga och välj [Alternativ] > [Utestäng]. Om det inte är du som har skapat partyt kan du blockera användaren genom att välja [Blockera] istället för [Anmäl] på alternativmenyn.

Textchatt i partyläget

Du kan anmäla olämpliga textmeddelanden som skickats under en partychatt:

 1. Markera det meddelande som du vill anmäla och tryck på OPTIONS-knappen.
 2. Välj [Anmäl] > [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network].

Om du väljer det här alternativet måste du ange anledningen till att du gör en anmälan och välja [Anmäl valt objekt]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder. Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

 1. Läs igenom stycket [Om anmälan] mycket noga och välj [Nästa].
 2. Infoga all relevant information som kan vara till hjälp för våra moderatorer och välj [Nästa].
 3. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka].

Spelmeddelanden och inbjudningar

Spelare som skickar inbjudningar till onlinespel, objekt eller utmaningar från ett spel kan välja att lägga till ett meddelande. Om meddelandet innehåller något olämpligt kan du skicka en anmälan. Du kan även välja att blockera spelaren.

 1. Gå till [Aviseringar] eller [Händelser] och öppna det innehåll som du vill anmäla och tryck på OPTIONS-knappen.
 2. Välj [Anmäl] > [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network].

Ange varför du vill göra en anmälan och välj [Anmäl valt objekt]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder. Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

 1. Läs igenom stycket [Om anmälan] mycket noga och välj [Nästa].
 2. Infoga all relevant information som kan vara till hjälp för våra moderatorer och välj [Nästa].
 3. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka].

Nyheter

Om du vill anmäla en aktivitet som visas i Nyheter går du till aktiviteten och trycker på OPTIONS-knappen. Fullständiga instruktioner hittar du under respektive aktivitet på den här sidan.

Andra spelare kan kommentera dina PlayStation Network-aktiviteter. Om någon skriver en olämplig kommentar angående din aktivitet eller delar något annat olämpligt material kan du skicka en anmälan till oss.

 1. Gå till Nyheter, markera den kommentar som du vill anmäla och tryck på OPTIONS-knappen på handkontrollen.
 2. Välj [Anmäl] > [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network].

Ange varför du vill göra en anmälan och välj [Anmäl valt objekt]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder. Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

 1. Läs igenom stycket [Om anmälan] mycket noga och välj [Nästa].
 2. Infoga all relevant information som kan vara till hjälp för våra moderatorer och välj [Nästa].
 3. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka].

Material skapat på mötesplatsen

Du kan anmäla innehåll som publicerats i en tråd på en mötesplats:

 • Mötesplatsens namn
 • Profilbild för mötesplats
 • Dagens meddelande
 • Bakgrundsbild för mötesplatsen
 • Beskrivning av mötesplats
 1. Gå till [Mötesplatser] och vidare till den mötesplats som anmälan gäller.
 2. Markera den aktuella delen av sidan och tryck på OPTIONS-knappen på handkontrollen. (Om anmälan gäller diskussionsinnehåll bläddrar du till den kommentar som du vill anmäla.)
 3. Välj vilken del av mötesplatsen du vill anmäla.
 4. Välj [OK] > [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network].

Ange varför du vill göra en anmälan och välj [Anmäl valt objekt]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder. Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

 1. Läs igenom stycket [Om anmälan] mycket noga och välj [Nästa].
 2. Infoga all relevant information som kan vara till hjälp för våra moderatorer och välj [Nästa].
 3. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka].

PlayStation 3

Meddelanden

 1. Gå till [Vänner] > [Meddelanderuta] > [Mottaget].
 2. Markera det meddelande som du vill anmäla och tryck på (triangelknappen).
 3. Bläddra ned till [Skicka anmälan mot innehåll] och tryck på (X-knappen).
 4. Läs informationen om anmälan av innehåll och godkänn genom att trycka på (X-knappen).
 5. Välj anledningen till att du vill anmäla innehållet och tryck på (X-knappen).

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

Vänförfrågan

En spelare som skickar en vänförfrågan till dig kan välja att lägga till ett meddelande. Om meddelandet har olämpligt innehåll kan du skicka en anmälan till oss genom att följa dessa steg:

 1. Gå till [Vänner] och sök efter vänförfrågan.
 2. Markera den vänförfrågan som du vill anmäla och tryck på (triangelknappen).
 3. Bläddra ned till [Skicka anmälan mot innehåll] och tryck på (X-knappen).
 4. Läs informationen om anmälan och godkänn genom att trycka på (X-knappen).
 5. Välj anledningen till att du vill anmäla innehållet och tryck på (X-knappen).

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

PlayStation Vita och PlayStation TV

Meddelanden

 1. Välj [Meddelanden] > [Starta].
 2. Markera och öppna meddelandet och välj [Alternativ] > [Anmäl].
 3. Läs igenom de regler som gäller för en anmälan och välj [OK].
 4. Ange varför du vill göra en anmälan och välj [Skicka in].

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

Vänförfrågan

En spelare som skickar en vänförfrågan till dig kan välja att lägga till ett meddelande. Om meddelandet har olämpligt innehåll kan du skicka en anmälan till oss genom att följa dessa steg:

 1. Välj [Vänner] > [Starta] > [Vänförfrågningar].
 2. Markera den vänförfrågan som du vill anmäla och välj [Alternativ] > [Anmäl].
 3. Läs informationen om anmälan och välj [OK].
 4. Ange varför du vill göra en anmälan och välj [OK].

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

Livesändningar via Live från PlayStation

Gå till den ström som du vill anmäla och tryck på [Spela upp]. Du skickas till strömningstjänstens webbplats, där du kan anmäla strömmen. Leverantören av strömningstjänsten kommer att utreda din anmälan och vidta eventuella åtgärder.

Spelarprofil (Om mig, Verkligt namn och Profilbild)

Om det finns olämpligt innehåll i Om mig, Verkligt namn eller Profilbild i en spelares profil kan du skicka en anmälan genom att följa dessa steg:

 1. Välj [Vänner] > [Starta].
 2. Bläddra fram profilen i vänlistan eller i Kända spelare eller sök efter spelarens online-ID. Du kan även hitta den profil du vill anmäla genom att gå till din egen profil och välja [Delad spelhistorik].
 3. Markera profilen och välj [Alternativ] > [Anmäl]. Om det alternativet saknas beror det på att spelaren inte har fyllt i avsnittet Om mig.
 4. Läs informationen om anmälan och välj [OK].
 5. Ange varför du vill göra en anmälan och välj [OK].

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

Partychatt

Du kan inte anmäla något olämpligt som har sagts under en röstchatt, men om det är du som har skapat partyt kan du utestänga andra användare. Markera den användare som du vill utestänga och välj [Alternativ] > [Utestäng].

Du kan däremot anmäla olämpliga textmeddelanden som skickats under en partychatt:

 1. Välj [Party] > [Starta] och tryck på den konversation som du vill anmäla.
 2. Välj det meddelande som du vill anmäla.
 3. Välj [Alternativ] > [Anmäl].
 4. Läs informationen om anmälan och välj [OK].
 5. Ange varför du vill göra en anmälan och välj [OK].

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

Spelmeddelanden och inbjudningar

Spelare som skickar inbjudningar till onlinespel, objekt eller utmaningar från ett spel kan välja att lägga till ett meddelande. Om meddelandet har olämpligt innehåll kan du skicka en anmälan till oss.

 1. Välj [Meddelanden] > [Starta].
 2. Välj [Inbjudningar] eller [Spelmeddelanden].
 3. Markera det objekt som du vill anmäla och välj [Alternativ].
 4. Välj [Anmäl].
 5. Läs igenom de regler som gäller för en anmälan och välj [OK].
 6. Ange varför du vill göra en anmälan och välj [Skicka in].

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

Nyheter

Andra spelare kan kommentera dina PlayStation Network-aktiviteter. Om någon skriver en olämplig kommentar angående din aktivitet kan du skicka en anmälan till oss.

 1. Välj [Aviseringar] och tryck på den kommentar som du vill anmäla.
 2. Välj [Mer] > [Anmäl].
 3. Läs igenom de regler som gäller för en anmälan och välj [OK].
 4. Ange varför du vill göra en anmälan och välj [Skicka in].

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

PlayStation App/PlayStation Messages

Meddelanden

 1. Öppna appen PlayStation Messages direkt eller genom att välja [Meddelanden] i PlayStation App.
 2. Tryck länge på det meddelande som du vill anmäla för att öppna alternativen [Kopiera] och [Mer] och tryck på [Mer].
 3. Välj [Anmäl] och det alternativ som bäst beskriver meddelandet: [Det är skräppost] eller [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network]. Följ anvisningarna.
 4. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder.

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

Vänförfrågan

En spelare som skickar en vänförfrågan till dig kan välja att lägga till ett meddelande. Om meddelandet har olämpligt innehåll kan du skicka en anmälan genom att följa dessa steg:

 1. Gå till [Aviseringar] eller [Vänner] > [Vänförfrågningar].
 2. Öppna den vänförfrågan som du vill anmäla och tryck på [Mer] > [Anmäl].
 3. Välj det alternativ som bäst beskriver meddelandet: [Det är skräppost] eller [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network]. Följ anvisningarna.
 4. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder.

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

Livesändningar via Live från PlayStation, Twitch eller Ustream

Det snabbaste sättet att anmäla en sändning är via PlayStation 4, men du kan även anmäla strömmar i PlayStation App. Gå till den ström som du vill anmäla och tryck på [Spela upp]. Du skickas till strömningstjänstens webbplats, där du kan anmäla strömmen. Leverantören av strömningstjänsten kommer att utreda din anmälan och vidta eventuella åtgärder.

Spelarprofil (Om mig, Verkligt namn och Profilbild)

Om det finns olämpligt innehåll i Om mig, Verkligt namn eller Profilbild i en spelares profil kan du skicka en anmälan genom att följa dessa steg:

 1. Gå till [Vänner] och välj den profil som du vill anmäla i vänlistan. Om du inte är vän med spelaren söker du efter spelarens online-ID.
 2. Markera spelaren för att visa profilsidan och välj [Mer] > [Anmäl] och ange om du vill anmäla spelarens online-ID eller profilsidans Om mig-avsnitt.
 3. Välj det alternativ som bäst beskriver meddelandet: [Det är skräppost] eller [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network]. Följ anvisningarna.
 4. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder.

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

Spelmeddelanden och inbjudningar

Spelare som skickar inbjudningar till onlinespel, objekt eller utmaningar från ett spel kan välja att lägga till ett meddelande. Om meddelandet har olämpligt innehåll kan du skicka en anmälan till oss.

 1. Gå till [Aviseringar] > [Spelmeddelanden] eller [Inbjudningar] och öppna det objekt som du vill anmäla.
 2. Tryck på [Mer] > [Anmäl] och ange om du vill anmäla händelsens namn eller beskrivning.
 3. Välj det alternativ som bäst beskriver meddelandet: [Det är skräppost] eller [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network]. Följ anvisningarna.
 4. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder.

Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.

Nyheter

Om du vill anmäla en aktivitet som visas i Nyheter går du till de fullständiga instruktionerna för den aktuella aktivitetstypen på den här sidan.

Andra spelare kan kommentera dina PlayStation Network-aktiviteter. Om någon skriver en olämplig kommentar angående din aktivitet eller delar något annat olämpligt material kan du skicka en anmälan till oss.

 1. Gå till Nyheter och tryck länge på den kommentar som du vill anmäla för att öppna alternativen [Anmäl] och [Blockera] och tryck på [Anmäl].
 2. Välj det alternativ som bäst beskriver meddelandet: [Det är skräppost] eller [Jag tycker inte att det ska finnas på PlayStation Network]. Följ anvisningarna.
 3. Ange varför du vill göra en anmälan och välj [Nästa]. Våra moderatorer utreder din anmälan och vidtar lämpliga åtgärder. Observera att det är ett brott mot uppförandereglerna att skicka falska anmälningar. Det kan leda till uteslutning eller avstängning.
 4. Läs igenom den sista sidan noga. När du är nöjd med den information du har sammanställt väljer du [Skicka].