Updated den 17 april 2020

Så här fjärravaktiverar du alla PlayStation-system

Läs om hur du avaktiverar alla PlayStation-system som är kopplade till ditt konto via en webbläsare.

 
 
Observera att fjärravaktivering bara kan utföras en gång i halvåret. Utför inte det här steget om du har åtkomst till en PS4 och kan göra en manuell avstängning.

När ska jag fjärravaktivera alla PlayStation-system?

Om du inte kan avaktivera ett PlayStation-system manuellt från själva systemet kan du istället avaktivera (och logga ut från) alla enheter som är anslutna till ditt konto med hjälp av webbplatsen för kontohantering.

Fjärravaktivering är praktiskt i en rad olika situationer, till exempel:

  • Om du har skickat in ditt PlayStation-system på service eller reparation.
  • Du har sålt ett gammalt PlayStation-system och inte tagit bort ditt konto.
  • Om ditt PlayStation-system har försvunnit eller blivit stulet.
 
 

Fjärravaktivering via webbläsare

  1. Logga in på kontohantering på webben.
  2. Välj [Enhetshantering].
  3. Välj [PlayStation-system (spel)] > [Avaktivera alla enheter] > [Ja].

Ett bekräftelsemeddelande visas när avaktiveringen är klar.

Observera att PlayStation Video inte går att fjärravaktivera, utan det måste du göra på själva systemet. Om du inte längre har åtkomst till det system som är kopplat till PlayStation Video ber vi dig att kontakta oss. 

Du hittar lämpligt kontaktnummer genom att klicka här, skriva ”PlayStation Video” i sökfältet och välja ditt PlayStation-system. Alternativet ”Ring oss” visas då längst ned på sidan.

 
 

Har du problem med att logga in på kontot?

Testa vår nya PlayStation Online Assistant om du vill ha hjälp att återställa ditt konto (för närvarande endast på engelska):