Updated den 17 januari 2018

Så här fjärravaktiverar du alla PlayStation-system

Läs om hur du avaktiverar alla PlayStation-system som är kopplade till ditt PSN-konto via en webbläsare.

 
 

Om du inte kan avaktivera en konsol manuellt från själva systemet kan du istället avaktivera (och logga ut från) alla enheter som är anslutna till ditt konto med hjälp av webbplatsen för kontohantering.

Fjärravaktivering är praktiskt i en rad olika situationer, till exempel:

  • Om du har skickat in ditt PlayStation-system på service eller reparation.
  • Om du har sålt ett gammalt PlayStation-system.
  • Om ditt PlayStation-system har försvunnit eller blivit stulet.

Så här fjärravaktiverar du alla system

Observera att den här åtgärden bara kan utföras en gång i halvåret.
  1. Logga in på kontohantering på webben.

  2. Välj [Konto] > [Media och enheter].

  3. Välj [Avaktivera alla].
     
  1. Välj [Ja]. Ett bekräftelsemeddelande visas när avaktiveringen är klar.

Observera att PlayStation Video inte går att fjärravaktivera, utan det måste du göra på själva systemet. Om du inte längre har åtkomst till det system som är kopplat till PlayStation Video ber vi dig att kontakta oss.