Updated den 19 april 2017

Fjärravaktivering

Så här avaktiverar du PlayStation-system via en webbläsare

 
 

Ibland kan du behöva avaktivera ditt PlayStation-system utan att du har åtkomst till det. Fjärravaktivering är praktiskt i en rad olika situationer, till exempel:

  • Om du har lämnat in ditt PlayStation-system till oss för service.
  • Om du har sålt ett gammalt PlayStation-system.
  • Om ditt PlayStation-system har blivit stulet.

Du kan bara fjärravaktivera ditt system en gång per halvår och vi kan inte göra några undantag, även om du kontaktar oss.

Så här fjärravaktiverar du alla system

2

På fliken [Konto] väljer du [Media och enheter].

3

Välj [Avaktivera alla].

4

Välj [Ja] för att slutföra avaktiveringen.

5

När avaktiveringen har slutförts visas ett bekräftelsemeddelande.

Om du behöver avaktivera dina PlayStation-system för PlayStation Video måste du göra det på själva systemet eller kontakta oss, eftersom det inte går att fjärravaktivera.