Updated den 13 april 2017

PS4: Avaktivera primära system

Läs om hur du avaktiverar PlayStation 4.

 
 

Så här avaktiverar du din primära PS4

  1. Välj den lokala användaren.
  2. Gå till  [Inställningar] > [PlayStation Network/Kontohantering] > [Aktivera som ditt primära PS4-system].
  3. Välj [Avaktivera] > [Ja].
  4. Enheten är nu avaktiverad så att du kan aktivera en annan PS4 som ditt primära system.

Om du inte har åtkomst till din PS4

Du kan avaktivera PS4 för spel fjärrstyrt via vår webbplats för kontohantering. Logga in på https://account.sonyentertainmentnetwork.com, eller läs fullständiga instruktioner för processen i vårt artikel om fjärravaktivering.