Updated den 6 mars 2018

PS4: Så här avaktiverar du ett primärt system

Läs om hur och när du ska avaktivera ett PlayStation 4-system.

 
 

Varje PSN-konto kan ha en enda PS4 aktiverad som sitt primära system. Med det primära systemet får du åtkomst till allt material och alla prenumerationer som köpts via PlayStation Store, och det får även andra lokala användare på systemet. Om du vill byta ut ditt primära PS4-system oavsett anledning måste det ursprungliga systemet först avaktiveras.

Så här avaktiverar du din primära PS4

  1. Logga in på aktuellt konto på PS4-systemet.
  2. Gå till   [Inställningar] > [Kontohantering] > [Aktivera som ditt primära PS4-system].
  3. Välj [Avaktivera] > [Ja].
  4. Enheten är nu avaktiverad så att du kan aktivera en annan PS4 som ditt primära system.

Hur avaktiverar jag mitt PS4-system om jag inte har åtkomst till det?

Om du inte längre har åtkomst till ditt PS4-system kan du fjärravaktivera alla PlayStation-system via kontohantering. Då ser du till att ingen annan kan komma åt ditt material.