Updated den 31 januari 2019

Så här avaktiverar du ett PlayStation-system manuellt

Lär dig hur du manuellt avaktiverar ditt primära PS4 och andra PlayStation-system så att du kan aktivera en ny konsol utan att överskrida aktiveringsgränsen.

Genom att aktivera enheten så kopplas ditt PlayStation-system till ditt konto, så att du kan komma åt köp på PlayStation Store. Beroende på vilket material du vill komma åt finns olika aktiveringsbegränsningar:

Spel

 • 1 primär PS4 och 1 tillfällig PS4-aktivering
 • 2 PS3:or
 • 2 PSP eller PS Vita/TV

Video

 • 1 primär PS4 och 1 tillfällig PS4-aktivering
 • 1 PS3
 • 2 PSP eller PS Vita/TV
 
 

Så här avaktiverar du ett primärt PS4-system

En PS4 som har en tillfällig aktivering blir avaktiverat så fort du loggar ut från PSN. Om du däremot vill avaktivera en primär PS4 följer du dessa steg:

 1. Logga in på aktuellt konto på PS4-systemet.
 2. Gå till [Inställningar] > [Kontohantering] > [Aktivera som ditt primära PS4-system].
 3. Välj [Avaktivera] > [Ja].

Enheten är nu avaktiverad så att du kan aktivera en annan PS4 som ditt primära system.

 • Avaktivera PlayStation 3

  1. Välj ditt lokala användarkonto och gå till [PlayStation Network] > [Logga in] > [Kontohantering].
  2. Gå till [Systemaktivering] och markera PS3.
  3. Välj den typ av material du vill avaktivera för PlayStation 3-systemet (spel eller videor) och tryck på (X-knappen).
  4. Markera ”Avaktivera system” och tryck på (X-knappen).
  5. Din enhet har nu avaktiverats för den typ av material du har valt.
 • Avaktivera PS Vita/TV

  1. På PS Vita-systemet väljer du [Inställningar] på hemskärmen. Gå till [PlayStation Network] > [Systemaktivering].
  2. Välj den typ av material du inte längre vill använda på PS Vita: spel eller videor.
  3. Tryck på [Avaktivera] > [OK].
  4. Din PS Vita har nu avaktiverats för den typ av material du har valt.

Hur avaktiverar jag en enhet om jag inte har åtkomst till den?

Om du inte lyckas logga ut från en tillfällig aktivering eller inte kan avaktivera ett PlayStation-system manuellt kan du utföra en fjärravaktivering av samtliga PlayStation-enheter. Denna åtgärd kan bara utföras en gång i halvåret och bör bara användas som en sista åtgärd.