Updated den 30 januari 2019

Så här aktiverar du ett PlayStation-system

Ta reda på hur du aktiverar en primär PS4, skapar en tillfällig aktivering på en väns PS4 eller aktiverar en PS3 eller en PS Vita/TV.

Genom att aktivera enheten så kopplas ditt PlayStation-system till ditt konto, så att du kan komma åt köp på PlayStation Store. Beroende på vilket material du vill komma åt finns olika aktiveringsbegränsningar:

 • Aktiveringsbegränsningar för PlayStation-konsoler

  Spel

  • 1 primär PS4 och 1 tillfällig PS4-aktivering
  • 2 PS3-system
  • 2 bärbara PlayStation-system (PSP eller PS Vita/TV)

  Video

  • 1 primär PS4 och 1 tillfällig PS4-aktivering
  • 1 PS3
  • 3 bärbara PlayStation-system (PSP eller PS Vita/TV)

Relaterade artiklar

 
 

Hur aktiverar jag ett PS4-system?

Varje spelare kan ha en PS4 aktiverad som primär PS4 för sitt konto, samt en tillfällig aktivering på en annan PS4.

Så här aktiverar du en primär PS4

 • [Inställningar] > [PlayStation Network/Kontohantering] > [Aktivera som ditt primära PS4-system] > [Aktivera].

Så här aktiverar du en tillfällig PS4

En tillfällig aktivering skapas när du väljer [Spela som gäst] på inloggningsskärmen på någon annans PS4 och du loggar in på PSN. Du är den enda användaren som kan hämta och starta dina material från PlayStation Store. Kom ihåg att alltid logga ut från ditt konto så att den tillfälliga aktiveringen avslutas, så att du undviker att nå aktiveringsgränsen.

 • Aktivera PS3

  Det finns inga primära eller tillfälliga aktiveringar på PS3.

  1. Välj ditt lokala användarkonto och gå till [PlayStation Network] > [Logga in] > [Kontohantering].
  2. Gå till [Systemaktivering] och markera PS3.
  3. Välj den typ av material du vill aktivera för PlayStation 3-systemet och tryck på (X-knappen).
  4. Markera Aktivera system och tryck på (X-knappen).
  5. Ett meddelande visas om att enheten nu har aktiverats alternativt om att du har överskridit aktiveringsgränsen för innehållstypen.
 • Aktivera PS Vita/TV

  Det finns inga primära eller tillfälliga aktiveringar på PS Vita/TV.

  1. På PS Vita-systemet trycker du på [ Inställningar] > [ PlayStation Network] > [Systemaktivering].
  2. Välj den typ av material du vill använda på PS Vita: spel eller videor.
  3. Tryck på [Aktivera] > [OK].
  4. Ett meddelande visas om att enheten nu har aktiverats alternativt om att du har överskridit aktiveringsgränsen för innehållstypen.

Hur aktiverar jag ett nytt PlayStation-system?

Varje konto kan ha en primär PS4 och en tillfällig aktivering. En tillfällig aktivering upphör direkt när du loggar ut från PSN. Om du vill byta primärt PS4-system måste du först manuellt avaktivera den tidigare primära PS4:an.

Om du har uppnått aktiveringsgränsen för PS3 eller PS Vita/TV kan du avaktivera varje system manuellt – läs guiden nedan.

Om du inte lyckas logga ut från en tillfällig aktivering eller inte kan avaktivera ett PlayStation-system manuellt kan du utföra en fjärravaktivering av samtliga PlayStation-enheter. Denna åtgärd kan bara utföras en gång i halvåret och bör bara användas som en sista åtgärd.