Updated den 11 april 2019

Information om ditt online-ID

Läs mer om hur du väljer ett online-ID på PlayStation Network.

 
 

Vad är ett online-ID?

Ett online-ID är det namn som visas när du spelar online eller använder andra onlinefunktioner på PSN.

Tänk på följande punkter:

  • Det går inte att koppla ett befintligt online-ID till ytterligare ett konto.
  • Ett konto kan inte ha flera online-ID:n kopplade till sig.

Hur väljer jag online-ID?

Tänk på följande när du väljer online-ID:

  • Ett online-ID måste bestå av 3 till 16 tecken och kan bestå av bokstäver, siffror, bindestreck (-) och understreck (_).
  • Det kan hända att det online-ID du väljer redan används av någon annan användare. Du måste i så fall ändra online-ID:t tills du hittar ett som är unikt och ledigt.
  • Du bör inte använda ett online-ID som kan identifiera dig personligen. Att skapa ett online-ID som innehåller någon del av ditt riktiga namn strider mot användaravtalet som du godkänner när du registrerar kontot.
  • Online-ID:n som omfattar stötande eller potentiellt skadligt innehåll strider mot uppförandereglerna. Om ett online-ID anses vara stötande blir det tillhörande kontot och eventuellt även systemet där det skapades avstängt permanent.