Updated den 11 mars 2019

Avsluta ett konto

Ta reda på vad som händer när ett konto avslutas och hur du begär att ett konto ska avslutas.

 
 

Hur gör jag för att avsluta mitt konto?

Om du vill begära att ett konto ska stängas behöver du kontakta oss. Se till att ha följande information till hands:

  • Inloggnings-ID (e-postadress)
  • Online-ID
  • Säkerhetsinformation

Vad händer när ni har avslutat kontot?

När du stänger ditt konto händer följande:

  • Det stängda kontots online-ID kan inte användas för att skapa ett annat konto. 
  • Du förlorar åtkomsten till allt material som har köpts via kontot. Materialet kan inte överföras till något annat konto, och återbetalningar beviljas enbart i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store
  • Du förlorar åtkomsten till alla prenumerationer och tillhörande förmåner. 
  • Du förlorar åtkomsten till din PSN-plånbok. Pengar i plånboken kan inte återbetalas, i enlighet med tjänstevillkoren för SEN.