Updated den 15 mars 2018

Avsluta ett PSN-konto

Ta reda på vad som händer när ett PSN-konto avslutas och hur du begär att ett PSN-konto ska avslutas.

 
 

Hur gör jag för att avsluta mitt PSN-konto?

Om du vill begära att ett konto ska stängas behöver du kontakta oss. Se till att ha följande information till hands:

  • Inloggnings-ID (e-postadress)
  • Online-ID
  • Säkerhetsinformation

Vad händer när ni har avslutat kontot?

När du stänger ditt konto händer följande:

  • Det stängda kontots online-ID kan inte användas för att skapa ett annat konto. 
  • Du förlorar åtkomsten till allt material som har köpts via kontot. Materialet kan inte överföras till något annat konto, och återbetalningar beviljas enbart i enlighet med policyn för att ångra köp på PlayStation Store
  • Du förlorar åtkomsten till alla prenumerationer och tillhörande förmåner. 
  • Du förlorar åtkomsten till din PSN-plånbok. Pengar i plånboken kan inte återbetalas, i enlighet med tjänstevillkoren för SEN.