Updated den 1 augusti 2018

Ställa in automatisk uppdatering/nedladdning på PlayStation 4

I den här artikeln kan du läsa om hur du aktiverar automatisk nedladdning och uppdatering på PlayStation 4 och vilka funktioner som blir tillgängliga.

Vad är automatisk uppdatering?

När automatisk uppdatering/nedladdning är aktiverat slås PlayStation-systemet på från viloläge och söker efter PlayStation Network-material att uppdatera. De typer av material som kan uppdateras automatiskt varierar enligt följande tabell:

Systemuppdatering

 Gratis

Hämtning av spelkorrigeringar

 Gratis (sökning, hämtning och installation)

Fjärrhämtning

 Gratis (sökning, hämtning och installation)

Onlinelagringsutrymme

 Endast för PlayStation Plus-medlemmar

Trophy-synkronisering

 Gratis

Hur aktiverar jag automatisk uppdatering/nedladdning?

Du måste aktivera tre funktioner.

  1. Starta PS4 från nätverket

Gå till [Inställningar] > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge] > och markera kryssrutan bredvid [Fortsätt vara ansluten till Internet] och [Aktivera start av PS4 från nätverket]:

  1. Automatisk nedladdning

Gå till [Inställningar] > [System] > [Automatisk nedladdning] och markera kryssrutan bredvid [Programuppdateringsfiler].

  1. Aktivera viloläge

Håll PS-knappen nedtryckt och välj [Gå in i viloläge]. Strömindikatorn på PlayStation 4-systemet lyser orange.

Hur aktiverar jag fjärrhämtning?

Fjärrhämtning är tillgängligt när du köper material via PlayStation Store online eller på mobilen. Om du vill använda den funktionen måste du aktivera en inställning*:

  • Gå till [Inställningar] > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge] > [Fortsätt vara ansluten till Internet]

* Kom ihåg att lämna PS4-systemet i viloläge om du vill använda fjärrhämtning.

Vilka funktioner är tillgängliga med automatisk nedladdning?

  • Speluppdateringar (spelkorrigeringar) och uppdateringar av systemprogramvaran hämtas och installeras automatiskt.
  • Spel som köpts från PlayStation Store via webbläsare hämtas och installeras automatiskt om du väljer att fjärrhämta dem.
  • Sparade speldata sparas automatiskt på PlayStation Network, så du kan fortsätta där du slutade på ett annat PlayStation-system. Funktionen är endast tillgänglig för PlayStation Plus-prenumeranter.
  • Trophies synkroniseras automatiskt på PlayStation Network.