Updated den 14 mars 2018

Ställa in automatisk uppdatering/nedladdning på PlayStation 4

I den här artikeln kan du läsa om hur du aktiverar automatisk nedladdning och uppdatering på PlayStation 4 och vilka funktioner som blir tillgängliga.

Vad är automatisk uppdatering?

När automatisk uppdatering/nedladdning är aktiverat slås PlayStation-systemet på från viloläge och söker efter PlayStation Network-material att uppdatera. De typer av material som kan uppdateras automatiskt varierar enligt följande tabell:

Systemuppdatering

 Gratis

Hämtning av spelkorrigeringar

 Gratis (sökning, hämtning och installation)

Fjärrhämtning

 Gratis (sökning, hämtning och installation)

Onlinelagringsutrymme

 Endast för PlayStation Plus-medlemmar

Trophy-synkronisering

 Gratis

Hur aktiverar jag automatisk uppdatering/nedladdning?

Du måste aktivera tre funktioner.

  1. Starta PS4 från nätverket

Gå till [Inställningar] > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge] > och markera kryssrutan bredvid [Fortsätt vara ansluten till Internet] och [Aktivera start av PS4 från nätverket]:

  1. Automatisk nedladdning

Gå till [Inställningar] > [System] > [Automatisk nedladdning] och markera kryssrutan bredvid [Programuppdateringsfiler].

  1. Aktivera viloläge

Håll PS-knappen nedtryckt och välj [Gå in i viloläge]. Strömindikatorn på PlayStation 4-systemet lyser orange.

Vilka funktioner är tillgängliga med automatisk nedladdning?

  • Speluppdateringar (spelkorrigeringar) och uppdateringar av systemprogramvaran hämtas och installeras automatiskt.
  • Spel som köpts från PlayStation Store via webbläsare hämtas och installeras automatiskt om du väljer att fjärrhämta dem.
  • Sparade speldata sparas automatiskt på PlayStation Network, så du kan fortsätta där du slutade på ett annat PlayStation-system. Funktionen är endast tillgänglig för PlayStation Plus-prenumeranter.
  • Trophies synkroniseras automatiskt på PlayStation Network.