Updated den 15 februari 2016

WV–33917–3 – PS4-felkod

Ett fel inträffade på grund av för många omdirigeringar.

Om felet inträffade när du öppnade en extern webbsida via webbläsaren, kan den sidan sannolikt inte visas på PlayStation 4. Öppna webbsidan med en annan enhet istället.