Updated den 28 januari 2016

WV–33907–2 – PS4-felkod

Det gick inte att ansluta till servern inom tidsgränsen. Anslutningen kan vara upptagen eller tillfälligt instabil.

  1. Gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning] och kontrollera nätverkets status. Försök ansluta till nätverket igen.

  2. Om felet kvarstår kan nätverket vara instabilt. Försök med följande:
  • Starta om systemet och försök igen.
  • Om du använder Wi-Fi-anslutning kan du placera PlayStation 4-systemet och routern närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.
  • Andra enheter i nätverket kan använda en stor del av bandbredden. Vänta tills de inte används.
  • Pröva att ansluta till ett annat nätverk om något finns tillgängligt.

  1. Kontrollera information om PSN-status här.