Updated den 3 december 2015

WV-33899-2 – PS4-felkod

Det gick inte att ansluta till PlayStation Network ("PSN")

Det går inte att ansluta systemet till PlayStation Network ("PSN"). Pröva att göra följande:

 

  1. PlayStation Network-tjänsterna kanske inte är tillgängliga just nu. Kontrollera status för PlayStation Network här
  2. Om PlayStation Network är tillgängligt kan du utföra ett test av Internetanslutningen. Gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning] och kontrollera att du kan ansluta till Internet.
  3. Uppdatera routerns fasta programvara. Kontakta routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP) om du behöver hjälp. Stäng av andra enheter som är anslutna till nätverket. Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på tillfälligt hög belastning på PlayStation Network.