Updated den 5 mars 2018

WS-38220-5 – PS4-felkod

Ett fel har inträffat.

 
 

Prova med någon av följande åtgärder:

  1. Kontrollera att PS4-systemet är anslutet till Internet.
  2. Försök att logga ut och in igen på PSN.
  3. Undersök om problemet kan lösas med verktyget Reparation och anslutning.