Updated den 29 januari 2016

WS–37501–6 – PS4-felkod

Internt serverfel. Ett fel inträffade vid anslutning till servern.

  1. Starta om systemet.

  2. Om felet kvarstår kan det vara problem med servern. Försök igen senare.