Updated den 15 januari 2016

WS-37368-7 – PSN-felkod

Det här SEN-kontot har blockerats

Det här kontot på Sony Entertainment Network (SEN) har tillfälligt stängts av från åtkomst till SEN-tjänster på grund av brott mot tjänstevillkoren och användaravtalet.   Läs din e-post på det e-postkonto du har kopplat till kontot om du vill veta mer.