Updated den 13 maj 2016

WS-36862-5 – PS4-felkod

Det går inte att gå med i sessionen.

 
 
  1. Logga ut från PS4 och logga in igen, och försök sedan på nytt.
  2. Be partyvärden att skicka dig inbjudan igen.
  3. Om de här två stegen inte hjälper går du till [Inställningar] > [Initiering] > [Initiera PS4-systemet] > [Snabbt] och initierar systemet.