Updated den 13 maj 2016

WS-36855-7 – PS4-felkod

Ett serverfel har inträffat.

 
 

Försök ansluta igen senare.