Updated den 14 januari 2016

WS–36812–0 – PS4-felkod

Det går inte att gå med i ett party.

Ett fel har inträffat med en inbjudan till ett party. Be din vän att skicka om inbjudan.