Updated den 17 april 2020

WC–40378–2 – PS4-felkod

Du har försökt utföra den här åtgärden för många gånger.

 
 

Du har försökt utföra den här åtgärden för många gånger under en kort tidsperiod. Vänta en timme och försök sedan igen.

Om felet dyker upp på PlayStation Store (PS Store) kan du stänga PS Store och logga ut från PSN, och sedan logga in igen innan du öppnar PS Store på nytt. Gå till  [Inställningar] >  [PlayStation Network/Kontohantering] > [Logga ut] och sedan [Logga in].