Updated den 6 juli 2016

WC–40378–2 – PS4-felkod

Gränsvärde överskreds.

 
 

Felet ska bara vara tillfälligt. Försök igen.

Om felet dyker upp på PlayStation Store (PS Store) kan du stänga PS Store och logga ut från PSN, och sedan logga in igen innan du öppnar PS Store på nytt. Gå till [Inställningar] > [PlayStation Network/Kontohantering] > [Logga ut] och sedan [Logga in].