Updated den 3 december 2019

WC-40377-1 – PS4-felkod

Det gick inte att använda en kupong eller ett PSN-kort för att lägga till pengar i plånboken.

Du kan ha överskridit gränsen för din PSN-plånbok.  

  • Kontrollera att koden har angetts korrekt.
  • Kontrollera datumet på kupongen. Det är möjligt att den har upphört att gälla eller ännu inte är tillgänglig.
  • Kupongkoden måste gälla för den region som ditt konto är skapat i. Om du har ett fysiskt kort kan du titta efter en tryckt flagga som indikerar vilket land det gäller i.
  • Om du inte känner till regionen för ditt konto loggar du in på PlayStation Store, väljer din avatar och > tittar på Land/region under [Butiksregion].
  • Du kan bara använda en kupongkod en gång. Om du vill kontrollera kontots transaktionshistorik loggar du in på Kontohantering. Om kupongkoden redan har använts visas den i avsnittet om transaktionshistorik.

Om kupongen uppfyller kraven och du fortfarande får den här felkoden kan du gå till supportartikeln Så här löser du in en kupongkod om du vill ha mer information om felsökning och kontaktinformation till PlayStation-supporten.