Updated den 5 mars 2018

WC-40377-1 – PS4-felkod

Det gick inte att använda en kupong eller ett PSN-kort för att lägga till pengar i plånboken.

Din plånbok kan högst innehålla 1 400 kr. Om värdet hos din påfyllningskupong gör att plånbokens saldo överskrider maxbeloppet accepteras inte kupongen. 

Följ de här stegen om du inte kommer i närheten av maxbeloppet och den här felkoden fortfarande visas: 

  • Kontrollera att du har skrivit in rätt kod.
  • Kontrollera datumet på kupongkoden. Koden kan ha upphört att gälla eller kan kanske inte användas än.
  • Kupongkoden måste vara avsedd för samma region som ditt PSN-konto. Om du har ett fysiskt kort kan du titta efter den flaggsymbol som anger landet.
  • Om du inte vet vilken region ditt konto är knutet till kan du logga in på SEN-kontohanteringen online, välja Konto > Kontoinformation och kontrollera vilket land/eller vilken region som visas längst ned på sidan.
  • Du kan bara använda varje kupongkod en enda gång. Du kan kontrollera transaktionshistoriken för ditt konto genom att logga in på kontohanteringen. Om kupongkoden redan har använts visas den under gjorda transaktioner. 

Om kupongkoden uppfyller kraven och den här felkoden fortfarande visas läser du supportartikeln Lösa in en kupong för att få ytterligare hjälp med felsökning och information om hur du kontaktar PlayStation-supporten.