Updated den 3 juli 2017

WC-40368-1 – PS4-felkod

Inte tillräckligt med pengar.

 
 
  1. Försök igen.
  2. Stäng och starta om PlayStation Store innan du försöker igen.
  3. Om felet kvarstår avslutar du PlayStation Store och loggar ut och sedan in igen på PSN i [Inställningar] > [PSN].