Updated den 20 juni 2019

SU-41350-3 – PS4-felkod

Korrekt uppdateringsfil finns på sidan för systemprogramvaran för PS4-systemet.

Korrekt uppdateringsfil finns på sidan för systemprogramvaran för PS4-systemet. Kontrollera följande innan du påbörjar uppdateringen:

  1. Kontrollera att USB-lagringsenheten (USB-minne, extern hårddisk) som du använder för att uppdatera PS4-systemet är formaterat till FAT32 eller exFAT.
  2. Se till att filsökvägen är exakt [USB-lagring] > [PS4] > [UPDATE] – mappnamnen måste vara i stora bokstäver.
  3. Filnamnet ska vara PS4UPDATE.PUP.
  4. Om du gör en ny installation av systemprogramvaran, se till att du har laddat ner filen från avsnittet [Installera om systemprogramvaran] längst ner på sidan för systemprogramvaran.