Updated den 25 april 2017

SU–35931–1 – PS4-felkod

Uppdateringsdata för systemprogramvaran är delvis skadade

 
 

Delar av uppdateringen av systemprogramvaran kan ha skadats på grund av instabilitet i nätverket. Prova med att göra följande:

  1. Starta om PS4-systemet och ladda ned uppdateringen av systemprogramvaran igen genom att gå till [Inställningar] > [Uppdatering av systemprogramvara] > [Uppdatera via Internet].
  2. Om det inte fungerar kan du även uppdatera systemet via USB. Information om hur du gör det får du genom att klicka här.

Om det fortfarande inte går att uppdatera systemet kan det behöva service. Kontakta PlayStation-supporten om du vill ha hjälp.