Updated den 14 januari 2016

SU–30696–4 – PS4-felkod

Det gick inte att uppdatera systemprogramvaran. Uppdateringsfilen kan vara skadad.

Om du uppdaterar systemet via Internet går du till [Inställningar] > [Uppdatering av systemprogramvara] och provar att uppdatera igen.

Om du uppdaterar via en USB-lagringsenhet bör du prova att uppdatera systemet via Internet genom att gå till [Inställningar] > [Uppdatering av systemprogramvara] > [Uppdatera via Internet].

Om det inte fungerar bör du på nytt ladda ned den senaste uppdateringen av systemprogramvaran på eu.playstation.com. Du måste installera filen via en USB-lagringsenhet och använda rätt mappstruktur. Information om hur du gör finns här.

Om du fortfarande har problem med att uppdatera systemprogramvaran kan du testa med att uppdatera via Felsäkert läge (alternativ 3).