Updated den 20 juli 2017

SU-30627-8 – PS4-felkod

Systemprogramvarufilen kan vara korrupt.

 
 
  1. Uppdatera systemprogramvaran i felsäkert läge, alternativ 3. Följ instruktionerna i artikeln om felsäkert läge.
  2. Installera om systemprogramvaran med USB. Tänk på att om du gör det här kommer du att förlora speldata som sparats på PS4-systemet.