Updated den 18 februari 2016

NW–31453–6 – PS4-felkod

Fördröjd serverrespons

 
 
  1. Testa anslutningsstatusen under [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning]. Kontrollera att Internetstatusen är ok.
  2. Kontrollera status för PlayStation Network på PlayStation.com.