Updated den 15 februari 2016

NW–31297–2 – PS4-felkod

Det går inte att ansluta till det trådlösa nätverket.

 
 

Det går inte att ansluta till det trådlösa nätverket på grund av att Wi-Fi-lösenordet inte har angetts korrekt på PS4 eller på att det trådlösa nätverket är upptaget.

Gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Konfigurera Internet-anslutning] och konfigurera nätverksinställningarna igen.

Om felet bara uppstår under en begränsad tidsperiod kan det trådlösa nätverket vara upptaget, vilket hindrar anslutningen. Försök med att koppla bort andra enheter från det trådlösa nätverket och utför sedan internetanslutningstestet genom att gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning]. Om du inte kan koppla bort några andra enheter från det trådlösa nätverket kan du försöka utföra Internetanslutningstestet på PS4 senare.