Updated den 15 februari 2016

NW–31254–5 – PS4-felkod

Ett nätverksfel inträffade. Svaret från DNS-servern är försenat eller instabilt.

 
 
  1. Starta om PlayStation 4-systemet och routern så att nätverksanslutningen uppdateras.
  2. Gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning] och testa anslutningsstatusen.
  3. Kontrollera om Internetleverantören har någon information om pågående underhåll.
  4. Om du valde [Manuella] under [Inställningar för IP-adress] eller [DNS-inställningar] när du konfigurerade Internetanslutningen ska du kontrollera att [Primär DNS] och [Sekundär DNS] har angetts korrekt.
    I vissa fall kan systemet inte hämtat någon IP-adress än, eller så kan någon DNS-inställning ha ändrats. Kontakta din Internetleverantör om du behöver mer hjälp.