Updated den 17 december 2015

NW–31253–4 – PS4-felkod

Ett nätverksfel har inträffat. Svaret från DNS-servern är försenat eller instabilt.

  1. Starta om PlayStation 4-systemet och routern. 
  2. Kontrollera om Internetleverantören genomför underhåll i nätverket.
  3. Följande portnummer används till att ansluta till PSN-servrarna till Internet. Kontrollera att de inte är blockerade av routern:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480

UDP: 3478, 3479

  1. Om du har använt en specifik DNS-server går du till [Inställningar] > [Nätverk] > [Konfigurera Internet-anslutning] > [Anpassad] och ändrar DNS-inställningarna.