Updated den 17 december 2015

NW–31250–1 – PS4-felkod

Internt serverfel. Ett fel inträffade vid anslutning till servern.

  1. Starta om systemet.
  2. Om felet kvarstår kan det vara problem med servern. Försök igen senare.