Updated den 20 januari 2016

NW–31246–6 – PS4-felkod

DNS-inställningarna är ogiltiga.

  1. Starta om PlayStation 4-systemet så att nätverksanslutningen uppdateras.
  2. Gå till [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning]
  3. Om du valde [Manuella] under [Inställningar för IP-adress] eller [DNS-inställningar] när du konfigurerade Internetanslutningen för PlayStation 4 bör du kontrollera att [Primär DNS] och [Sekundär DNS] har angetts korrekt.

I annat fall kanske systemet inte erhåller någon IP-adress, eller så kan DNS-inställningarna ha ändrats.
Kontakta din Internetleverantör om du behöver mer hjälp.