Updated den 14 januari 2016

NW–31205–1 – PS4-felkod

Nätverksanslutningen är instabil eller för svag för att PSN-servern ska kunna nås.

  1. Kontrollera status för PlayStation 4-systemets anslutning under [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning].
  2. Försök med följande:
  • Andra enheter i nätverket kan använda en stor del av bandbredden. Vänta tills de inte används.
  • Kontrollera att routern och modemet är kompatibla med PlayStation 4. Kontakta din Internetleverantör för information.
  • Återställ den lokala nätverksanslutningen genom att stänga av modemet eller routern och vänta i 5 minuter innan du slår på dem igen.
  • Uppdatera routerns fasta programvara. Kontakta routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP) om du behöver hjälp.
  • Om du använder Wi-Fi-anslutning kan du placera PlayStation 4-systemet och routern närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.
  1. Följande portnummer används till att ansluta till PSN-servrarna via Internet. Kontrollera att de inte är blockerade av routern.
TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479
  1. Om du har använt en specifik DNS-server går du till [Inställningar] > [Nätverk] > [Konfigurera Internet-anslutning] > [Anpassad] och ändrar DNS-inställningarna.
  2. Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att servern har tillfälligt hög belastning.