Updated den 7 december 2015

NW–31201–7 – PS4-felkod

Kunde inte ansluta till nätverket

  1. PlayStation Network ("PSN") eller spelservern går kanske inte att komma åt just nu. Kontrollera status för spelservern via spelets webbplats. 
  2. Om servrarna är aktiva bör du köra ett test av Internetanslutningen under [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning] och kontrollera att du kan ansluta till nätverket.
  3. Uppdatera routern till den senaste versionen av den fasta programvaran. Minska om möjligt belastningen i nätverket genom att koppla bort alla andra enheter som är anslutna. Om det inte fungerar kan du pröva igen senare, eftersom servern kan ha hög belastning för tillfället.