Updated den 2 november 2018

NP-40833-8 – PS4-felkod

Ett serverfel inträffade.

Försök igen senare.

Besök vårt Fix & Connect-verktyg för att få steg för felsökning om problemet kvarstår.

Om du är uppkopplad på ett gemensamt nätverk som t.ex. universitet eller kontor kan du kontakta nätverksadministratören för att få mer hjälp.