Updated den 20 januari 2016

NP–37668–0 – PS4-felkod

Du kan inte gå med i Share Play för att nätverksanslutningen är för långsam eller för att nätverksanslutningen är instabil.

För bästa upplevelse av Share Play måste både du och din vän har en Internetanslutning med hög kapacitet. Miljöförhållanden för hemmanätverket hos respektive spelare kan också påverka anslutningskvaliteten. Som ett riktmärke bör du ha en anslutningshastighet på minst 2 Mbit/s. Fråga din Internetleverantör vad du har för överföringshastighet.

Tips för att förbättra nätverksanslutningen

  • Vi rekommenderar att du ansluter PS4 till nätverket med en nätverkskabel.
  • Om du använder Wi-Fi-anslutning kan du placera PS4-systemet och routern närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.
  • Andra enheter i nätverket kan använda en stor del av bandbredden. Vänta tills de inte används.
  • Du kan kontrollera anslutningsstatus för PS4 under [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning].