Updated den 5 december 2019

NP-34981-5 – PS4-felkod

Ett serverfel inträffade.

Det har uppstått ett tillfälligt problem med servern. Försök igen senare.