Updated den 18 april 2016

NP–34924–2 – PS4-felkod

Det går inte att söka efter uppdateringar för det här programmet. Nätverksanslutningen kan vara instabil.

 
 
  1. Kontrollera nätverksanslutningen.
  • Kontrollera anslutningsstatus under [Inställningar] > [Nätverk] > [Testa Internet-anslutning].
  • Starta om PlayStation 4.
  • Återställ den lokala nätverksanslutningen genom att stänga av modemet eller routern och vänta i 5 minuter innan du slår på dem igen.
  • Uppdatera routerns fasta programvara. Kontakta routertillverkaren eller Internetleverantören (ISP) om du behöver hjälp.
  • Om du använder Wi-Fi-anslutning kan du placera PS4-systemet och routern närmare varandra och se till att det inte finns några hinder mellan dem.
  • Om du har använt en specifik DNS-server går du till [Inställningar] > [Nätverk] > [Konfigurera Internet-anslutning] > [Anpassad] och ändrar DNS-inställningarna.
  1. Gå till hemskärmen, tryck på OPTIONS-knappen på handkontrollen och markera programmet och välj sedan [Sök efter uppdateringar].

  2. Om du fortfarande har problem kan du försöka senare, eftersom problemet kan bero på att servern har tillfälligt hög belastning.