Updated den 19 oktober 2016

NP–32370–5 – PS4-felkod

Användarfel.

 
 

Det här felet får du om du försöker logga in på PlayStation Network (PSN) med ett konto som redan är knutet till en annan lokal användare. Byt användare och logga in med rätt lokal användare.

Om du vill koppla ditt PSN-konto till en annan lokal användare på PS4 behöver du först radera den användare kontot är knutet till nu, och sedan skapa en ny lokal användare. Det går inte att koppla bort ett PSN-konto från en lokal användare. Gå in på [Inställningar] > [Användare] > [Ta bort användare].

Observera att inställningarna för föräldrakontroll kan förhindra dig från att skapa lokala användare.